edward morawski osóbka co to znaczy

Definicja OSÓBKA-MORAWSKI EDWARD biografia. PPS od 1928; w czasie II wojny światowej członek

Co znaczy OSÓBKA-MORAWSKI EDWARD

Czym jest OSÓBKA-MORAWSKI EDWARD: (1909-1997) - polityk, działacz ruchu robotniczego; członek PPS od 1928; w czasie II wojny światowej członek konspiracyjnej Barykady Wolności, a później w l. 1941-1943 Polskich Socjalistów i RPPS (przewodniczący w 1944); na czele swej partii podjął w 1944 współpracę z PPR; członek i przewodniczący CKW PPS (1944-1947) i PZPR (1956-1970); w latach czterdziestych pełnił liczne funkcje w administracji centralnej: zastępca przewodniczącego KRN (1944-1945), przewodniczącego i kierownika resortu spraw zagranicznych PKWN (VII-XII 1944), premiera i ministra spraw zagranicznych w Rządzie Tymczasowym (1945) i premiera i ministra administracji publicznej Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (1945-1947; funkcję ministerialną do I 1947); w 1990 na krótko honorowy przewodniczący Tymczasowego CKW PPS (odrodzonej); poseł do KRN i na Sejm Ustawodawczy; autor wspomnień: Trudna droga od Piłsudskiego� do Stalina.

Słownik OSSOLIŃSKI JERZY:
Historia dyplomata, od 1643 kanclerz koronny; doradca Władysława IV Wazy; starał się utworzyć stronnictwo magnackie u boku króla (bractwo orderowe); atakowany za próby umocnienia władzy królewskiej, co osóbka-morawski edward.
Słownik OBOZY RADZIECKIE:
Historia łagrami (z ros. łagier - obóz); powstawały już od 1918 i z czasem pokryły gęstą siecią cały region ZSRR; od końca lat dwudziestych osadzano w nich również większe ekipy Polaków ze zlikwidowanych osóbka-morawski edward.
Słownik OBOZY KONCENTRACYJNE:
Historia OBOZY HITLEROWSKIE osóbka-morawski edward.
Słownik OLBORA:
Historia podatek w wysokości zwykle 1/10 dochodów, płacony poprzez górników (gwarków) dysponentowi regale górniczego, raczej królowi albo księciu, lecz także biskupom osóbka-morawski edward.
Słownik ORGANIZACJE SPOŁECZNO-ZAWODOWE ROLNIKÓW I RZEMIEŚL:
Historia samorządowe zakładane poprzez władze komunistyczne na bazie istniejących od przełomu XIX i XX w. organizacji zawodowych (kółka rolnicze, korporacje zawodowe) i rozwijających się w okresie osóbka-morawski edward.

Definicje jak osóbka-morawski edward w Biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: