ostaszków co to znaczy

Definicja OSTASZKÓW biografia. przeznaczony dla wziętych do niewoli i internowanych w momencie

Co znaczy OSTASZKÓW

Czym jest OSTASZKÓW: obóz w miejscowości leżącej na pn.-zach. od Tweru (Rosja); przeznaczony dla wziętych do niewoli i internowanych w momencie kampanii wrześniowej żołnierzy polskich i policjantów; założony w dawnych zabudowaniach klasztornych na wyspie J. Selinger; przebywali w nim raczej policjanci, żołnierze żandarmerii i KOP, a również pracownicy sądownictwa; obóz liczył około 6500 więźniów, którzy zostali zamordowani w więzieniu NKWD w Twerze, a pogrzebani w Miednoje; uratowała się tylko niewielka ekipa skierowana do obozu Pawliszczewo-Bor.

Słownik ORDER KRZYŻA GRUNWALDU:
Historia ustanowiony poprzez dowództwo GL w 1943, a zatwierdzony poprzez KRN 20 II 1944. Było to odznaczenie wojenne nadawane zarówno za zasługi na polu walki, jak i rozwój sił zbrojnych PRL ostaszków.
Słownik OBRZˇDEK GRZEBALNY:
Historia metodą na ziemiach polskich były pochówki szkieletowe (na przykład mezolityczny grób w Janisławicach) służące w okresie mezolitu, neolitu i w epoce brązu; Około 1300 p.n.e. pojawiają się ciałopalne ostaszków.
Słownik OFIARA DZIESIˇTEGO GROSZA:
Historia ofiarą wieczystą; uchwalony w momencie obrad Sejmu Wielkiego podatek bezpośredni na wojsko w wysokości 10% z dóbr szlacheckich i 20% z dóbr duchownych; miało to umożliwić aukcję wojska zwiększoną do ostaszków.
Słownik ORŁOWSKI JÓZEF:
Historia 1742-1808) - generał; absolwent Szkoły Rycerskiej; dowodził obroną Warszawy w momencie stworzenia kościuszkowskiego ostaszków.
Słownik OTTO Z BAMBERGU ŚW.:
Historia duchowny na dworze Władysława Hermana, kanclerz cesarski, od 1102 biskup Bambergu, mediator w sporze papieża z cesarzem; Od 1123 na zaproszenie Bolesława Krzywoustego organizował akcję ostaszków.

Definicje jak ostaszków w Biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: