wasyl konstanty ostrogski co to znaczy

Definicja OSTROGSKI KONSTANTY WASYL biografia. dowódca wojskowy w Ogromnym Księstwie Litewskim

Co znaczy OSTROGSKI KONSTANTY WASYL

Czym jest OSTROGSKI KONSTANTY WASYL: (około 1526-1608) - książę, od 1559 wojewoda kijowski, dowódca wojskowy w Ogromnym Księstwie Litewskim; jeden z największych magnatów litewskich; zwolennik unii lubelskiej i przyłączenia do Korony Polskiej Wołynia i Kijowszczyzny; w trakcie przygotowywania unii brzeskiej zwolennik zachowania niezależności cerkwi i lider dyzunitów; starał się wspierać poczynania kulturalne i pomagał w tym również kościołowi prawosławnemu: założył Akademię Ostrogską i we własnej drukarni wydał tak zwany Biblię ostrogską.

Słownik OKRZEJA STEFAN:
Historia działacz ruchu robotniczego; Od 1904 członek PPS; w 1905 założył jeden z pierwszych dwóch oddziałów Organizacji Bojowej PPS; w momencie zamachu na kancelarię komisariatu policji na Pradze został ostrogski konstanty wasyl.
Słownik OLEŚNICKI ZBIGNIEW:
Historia biskup krakowski od 1423, kardynał od 1449, sekretarz królewski; Ocalił życie Władysława Jagiełły w bitwie pod Grunwaldem, później jeden z jego najbliższych współpracowników, pod koniec życia ostrogski konstanty wasyl.
Słownik ONR:
Historia zobacz OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY ostrogski konstanty wasyl.
Słownik OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY (ONR):
Historia faszyzujące ugrupowanie polityczne, utworzone 14 V 1934 wskutek kryzysu w ruchu narodowym, który doprowadził do rozłamu w Sekcji Młodych Stronnictwa Narodowego, za sprawą działaczy rozwiązanego ostrogski konstanty wasyl.
Słownik OSÓBKA-MORAWSKI EDWARD:
Historia polityk, działacz ruchu robotniczego; członek PPS od 1928; w czasie II wojny światowej członek konspiracyjnej Barykady Wolności, a później w l. 1941-1943 Polskich Socjalistów i RPPS (przewodniczący w ostrogski konstanty wasyl.

Definicje jak ostrogski konstanty wasyl w Biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: