lednicki ostrów co to znaczy

Definicja OSTRÓW LEDNICKI biografia. STOLICE. Co znaczy Lednicki Ostrów słownik

Co znaczy OSTRÓW LEDNICKI

Czym jest OSTRÓW LEDNICKI: STOLICE

Słownik OLBORA:
Historia podatek w wysokości zwykle 1/10 dochodów, płacony poprzez górników (gwarków) dysponentowi regale górniczego, raczej królowi albo księciu, lecz także biskupom ostrów lednicki.
Słownik OZON:
Historia zobacz OBÓZ ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO ostrów lednicki.
Słownik ODRODZENIE:
Historia literacki wychodzący w 1944 w Lublinie, a potem w Krakowie (1945-47) i w Warszawie (1947-1950); po połączeniu się z Kuźnicą przekształciło się w Nową Kulturę ; pierwsze powojenne czasopismo społeczno ostrów lednicki.
Słownik OSTROGSKI KONSTANTY:
Historia 1460-1530) - książę, od 1497 hetman ogromny litewski; zwycięzca w bitwie pod Orszą w 1514 ostrów lednicki.
Słownik OSSOLIŃSKI JERZY:
Historia dyplomata, od 1643 kanclerz koronny; doradca Władysława IV Wazy; starał się utworzyć stronnictwo magnackie u boku króla (bractwo orderowe); atakowany za próby umocnienia władzy królewskiej, co ostrów lednicki.

Definicje jak ostrów lednicki w Biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: