puławski plan co to znaczy

Definicja PLAN PUŁAWSKI biografia. wspólny atak Rosji i Austrii na Prusy; z ziem zaboru pruskiego i

Co znaczy PLAN PUŁAWSKI

Czym jest PLAN PUŁAWSKI: powstał w 1805 z inicjatywy A. J. Czartoryskiego; zakładał wspólny atak Rosji i Austrii na Prusy; z ziem zaboru pruskiego i ziem oddanych poprzez Austrię za inne nabytki terytorialne miała powstać niepodległa Polska z Aleksandrem I jako jej królem; układ rosyjsko-pruski z X 1805 przekreślił sposobność realizacji tego planu.

Słownik PUŁASKI KAZIMIERZ:
Historia dowódca wojskowy, uczestnik walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych; syn Józefa Pułaskiego; w momencie konfederacji barskiej uznawany za najzdolniejszego dowódcę wojskowego (walki na Litwie plan puławski.
Słownik PRAWO O MIASTACH KRÓLEWSKICH:
Historia Wielkiego przyjęta 10 IV 1791 po tak zwany czarnej procesji w 1789, która potem włączona została do Konstytucji 3 Maja; w miastach królewskich (i w miastach prywatnych, których właściciele wyrażą na plan puławski.
Słownik POLSKA SIŁA ZBROJNA:
Historia Wehrmacht - oddziały wojskowe podległe w l. 1917-1918 władzom niemieckim; Podstawą miały się stać Legiony Polskie, jednak wskutek kryzysu przysięgowego liczebność oddziałów znacznie spadła i w 1917 plan puławski.
Słownik POSŁUGI:
Historia w średniowieczu wymagania ciążące na ludności wolnej i poddanej na rzecz księcia: stacji (zapewnienia noclegu i wyżywienia), podwód (dostarczenia środków transportu), posług łowieckich i wojskowych plan puławski.
Słownik PRZYWILEJE SZLACHECKIE:
Historia wydawane poprzez władców na rzecz całego rycerstwa (kształtującego się stanu szlacheckiego), zwalniające ten stan z niektórych obowiązków ogólnopaństwowych albo nadające mu specjalne uprawnienia plan puławski.

Definicje jak plan puławski w Biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: