zachodnie pomorze co to znaczy

Co to jest POMORZE ZACHODNIE biografia. Pomorza Gdańskiego, na zachodzie po Meklemburgię, na

Co znaczy POMORZE ZACHODNIE

Definicja POMORZE ZACHODNIE: historyczna dzielnica rozciągająca się na wschodzie od Pomorza Gdańskiego, na zachodzie po Meklemburgię, na południu granicząca z Wielkopolską i Brandenburgią; historyczną stolicą jest Szczecin; około 967 Mieszko I opanował tereny po prawej stronie Odry; w 1000 na zjeździe gnieźnieńskim utworzono biskupstwo pomorskie w Kołobrzegu; władza Piastów i chrześcijaństwo upadło już około 1005; ponowną próbę podboju i chrystianizacji przy udziale Ottona z Bambergu podjął Bolesław Krzywousty, co skończyło się w 1122 narzuceniem zwierzchnictwa księciu Warcisławowi I Gryfitowi; w okresie rozbicia dzielnicowego nastąpiło uniezależnienie się Pomorza od Polski, następnie ono samo uległo rozbiciu dzielnicowemu (XIII-XV w.), a poszczególne księstwa (szczecińskie, wołogoskie, słupskie) uznawały zwierzchność Danii (1185-1227) i Brandenburgii (2 poł. XIII w.); od XIII w. nastąpiła silna kolonizacja niemiecka i stopniowa zmiana oblicza etnicznego; próbę nawiązania bliższego sojuszu z księciem wołogoskim Bogusławem V podjął Kazimierz Ogromny, czego potwierdzeniem było małżeństwo Bogusława z córką Kazimierza, Elżbietą - ich synem był Kazimierz IV ( Kaźko Słupski), pretendent do sukcesji po Kazimierzu Ogromnym. W 1478 Bogusław X Ogromny zjednoczył Pomorze; po śmierci ostatniego Gryfity - Bogusława XIV w 1637 P. Z. na mocy traktatu westfalskiego (1648) zostało podzielone pomiędzy Brandenburgię (Pomorze Kołobrzeskie) i Szwecję (Pomorze Szczecińskie); w 1713 Prusy zajęły część Pomorza Szwedzkiego z Szczecinem; kongres wiedeński 1815 oddał Prusom ( prowincja) resztę posiadłości szwedzkich na lewym brzegu Odry; w granicach Prus (Niemiec) pozostawało do 1945; prawobrzeżna część z Szczecinem została w 1945 włączona do Polski, a lewobrzeżna należy do Niemiec (państwo związkowy Meklemburgia-Przednie Pomorze).

Definicje jak POMORZE ZACHODNIE w Słownik definicji P .