szwedzki potop co to znaczy

Definicja POTOP SZWEDZKI biografia. 1660, spopularyzowana dzięki powieści historycznej Henryka

Co znaczy POTOP SZWEDZKI

Czym jest POTOP SZWEDZKI: popularna nazwa etapu wojen polsko-szwedzkich z lat 1655-1660, spopularyzowana dzięki powieści historycznej Henryka Sienkiewicza Potop.

Słownik PEIPER TADEUSZ:
Historia pisarz, krytyk literacki; w okresie międzywojennym w Krakowie wydawał pismo Zwrotnica , a prezentowane i propagowane w nim poglądy odegrały ogromną rolę w ukształtowaniu Awangardy Krakowskiej; w potop szwedzki.
Słownik PRAWO O MIASTACH KRÓLEWSKICH:
Historia Wielkiego przyjęta 10 IV 1791 po tak zwany czarnej procesji w 1789, która potem włączona została do Konstytucji 3 Maja; w miastach królewskich (i w miastach prywatnych, których właściciele wyrażą na potop szwedzki.
Słownik PALEOLIT:
Historia kamienna (580 000-10 000 p.n.e.), dzielona na okresy: starszy (580 000-80 000), gdzie podokresy: abewilski, aszelski, mustierski, i młodszy (80 000-10 000), gdzie podokresy: oryniacki, solutrejski potop szwedzki.
Słownik PCK:
Historia zobacz POLSKI CZERWONY KRZYŻ potop szwedzki.
Słownik POLSKA PARTIA SOCJALNO-DEMOKRATYCZNA GALICJI I ŚLˇ:
Historia Powstała we Lwowie w 1892; do 1897 nosiła nazwę Galicyjska Partia Socjaldemokratyczna; formalnie wchodziła w skład Socjaldemokratycznej Partii Austrii; organizacyjnie była luźno z nią związana potop szwedzki.

Definicje jak potop szwedzki w Biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: