rada najwyższa narodowa co to znaczy

Co to jest RADA NAJWYŻSZA NARODOWA biografia. momencie stworzenia kościuszkowskiego; została

Co znaczy RADA NAJWYŻSZA NARODOWA

Definicja RADA NAJWYŻSZA NARODOWA: naczelny organ władzy ustawodawczej i wykonawczej w momencie stworzenia kościuszkowskiego; została powołana do życia w V 1794; składała się z 8 radców i 32 zastępców i Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ( Tadeusz Kościuszko), którzy kierowali poszczególnymi wydziałami.

Definicje jak RADA NAJWYŻSZA NARODOWA w Słownik definicji R .