sˇdy co to znaczy

Definicja SˇDY biografia. kanclerz albo podkanclerzy, a członkami byli asesorzy; Sp. akcyjna po

Co znaczy SˇDY

Czym jest SˇDY: 1) sąd asesorski, inaczej zwany Asesorią; przewodniczył mu kanclerz albo podkanclerzy, a członkami byli asesorzy; Sp. akcyjna po powołaniu Trybunału Koronnego w XVI w. rozstrzygał sprawy dotyczące dochodów królewskich i sprawy miast posiadających samorząd; 2) sąd dominialny; wywodzący się z wiejskiej ławy sądowniczej, przewodniczył mu jako zwierzchnik dominium wójt, a członkami byli ławnicy; rozstrzygał na podstawie prawa niemieckiego albo zwyczajowego sprawy chłopów; odwołanie od jego decyzji można było złożyć wedle zasadami sądownictwa patrymonialnego i pana feudalnego; 3) sąd grodzki; przewodniczył mu mianowany poprzez starostę sędzia grodzki rozstrzygający sprawy karne i cywilne szlachty nieosiadłej; 4) sąd kapturowy; powoływany poprzez konfederacje kapturowe na czas bezkrólewia; sądził kolegialnie w trybie przyspieszonym bez przestrzegania przywileju neminem captivabimus; 5) sąd podkomorski; pod przewodnictwem podkomorzego rozstrzygający w kwestiach o rozgraniczenie dóbr szlacheckich; 6) sąd radziecki, inaczej miejska ława sądownicza; sądził sprawy mieszczan w miastach na prawie niemieckim; 7) sąd referendarski; sąd królewski rozstrzygający sprawy pomiędzy chłopami z królewszczyzn a dzierżawcami ( starostami); przewodniczył mu od końca XVI w. referendarz; 8) sąd sejmowy; działał pod przewodnictwem króla tylko w momencie obrad sejmu, a asesorami byli senatorowie; rozstrzygał sprawy: obrazy majestatu, zdrady stanu, nadużyć finansowych wyższych urzędników, zbrodnie popełnione poprzez szlachcica i zagrożone karą śmierci; 9) sąd ziemski, inaczej wojewodziński; powstał z sądu nadwornego i obejmował ziemię albo woj.; pierwotnie składał się z sędziego, podsędka, asesorów, i pomagających w procesie pisarza i woźnego; od XV w. zanikli asesorzy, a kandydatów na sędziego, podsędka i pisarza wybierały sejmiki; obejmował wszystkie sprawy, gdzie szlachta była stroną pozwaną.

Słownik STOWARZYSZENIE ROBOTNIKÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH W KRÓLE:
Historia CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA sˇdy.
Słownik STRONNICTWO CHŁOPSKIE:
Historia RUCH LUDOWY; POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WYZWOLENIE sˇdy.
Słownik SZYFMAN ARNOLD:
Historia reżyser; wieloletni dyrektor Teatru Polskiego (1913-1957) i Teatru Wielkiego w Warszawie; znany z inscenizacji klasycznych sztuk polskich (między innymi Irydion Z. Krasińskiego); autor Labiryntu sˇdy.
Słownik STRAŻNICY MORZA:
Historia FLOTA KAPERSKA sˇdy.
Słownik SANTOK:
Historia przy ujściu Noteci do Warty, przedmiot sporu terytorialnego z ekspansywną Brandenburgią; zajęty poprzez Brandenburgię w 1272, odzyskany poprzez Przemysła II w 1278 i ponownie zdobyty poprzez sˇdy.

Definicje jak sˇdy w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: