papieskie sˇdy co to znaczy

Definicja SˇDY PAPIESKIE biografia. Mechanizmy POLSKO-KRZYŻACKIE. Co znaczy Papieskie Sˇdy słownik

Co znaczy SˇDY PAPIESKIE

Czym jest SˇDY PAPIESKIE: Mechanizmy POLSKO-KRZYŻACKIE

Słownik SUPLIKA:
Historia supplex - błagalny) - prośby chłopskie składane królowi bądź jego urzędnikom zawierające skargi i żądania interwencji; w najwyższym stopniu znana jest tak zwany suplika torczyńska z 1767, która jako sˇdy papieskie.
Słownik SANTOK:
Historia przy ujściu Noteci do Warty, przedmiot sporu terytorialnego z ekspansywną Brandenburgią; zajęty poprzez Brandenburgię w 1272, odzyskany poprzez Przemysła II w 1278 i ponownie zdobyty poprzez sˇdy papieskie.
Słownik STRAŻ MARSZAŁKOWSKA:
Historia MARSZAŁEK Ogromny sˇdy papieskie.
Słownik SOCREALIZM:
Historia realizmem socjalistycznym; kierunek w literaturze i sztuce powojennej; akceptując wzory radzieckie uznawał potrzebę twórczości odzwierciedlającej interesy proletariatu, a odrzucającej tak zwany sˇdy papieskie.
Słownik SENTYMENTALIZM:
Historia klasycyzmu kluczowy prąd polskiego oświecenia; charakteryzował się podkreślaniem przeżyć wewnętrznych i odwołaniem do prostoty i natury; charakterystyczny raczej dla twórczości dworskiej; zauważalny sˇdy papieskie.

Definicje jak sˇdy papieskie w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: