salomea co to znaczy

Definicja SALOMEA biografia. Krzywoustego, matka młodszych Bolesławowiczów ( Bolesława

Co znaczy SALOMEA

Czym jest SALOMEA: (1101-1144) - córka hrabiego Bergu, od 1115 żona Bolesława Krzywoustego, matka młodszych Bolesławowiczów ( Bolesława Kędzierzawego, Mieszka Starego, Henryka Sandomierskiego i Kazimierza Sprawiedliwego); odgrywała znaczącą rolę polityczną po 1138, a wokół niej juniorzy knuli spiski przeciw seniorowi Władysławowi Wygnańcowi; osiadła w Łęczycy, która była stolicą jej uposażenia wdowiego (ziemi łęczyckiej).

Słownik ŚNIADECKI JĘDRZEJ:
Historia chemik, biolog, doktor, filozof; prof. chemii i medycyny Uniwersytetu Wileńskiego; zwolennik empiryzmu i materializmu; twórca polskiego słownictwa chemicznego i pierwszego podręcznika chemii Początki salomea.
Słownik SENAT:
Historia SEJM WALNY salomea.
Słownik SOKÓŁ:
Historia gimnastyczne; pierwsze powstało w 1867 we Lwowie; od 1885 gniazda Sokoła zaczęły pojawiać się w zaborze pruskim; od 1905 nielegalnie w Królestwie Polskim; politycznie powiązane z Narodową Demokracją salomea.
Słownik STRONNICTWO PRACY (SP):
Historia utworzona w X 1937 z połączenia Narodowej Partii Robotniczej, Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji ( Chrześcijańska Demokracja) i Związku Hallerczyków; unifikację przeprowadzono pod salomea.
Słownik SZELĘŻNE:
Historia SKARB KRÓLEWSKI salomea.

Definicje jak salomea w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: