sarmacka kultura co to znaczy

Co to jest SARMACKA KULTURA biografia. Styl życia i moment w dziejach kultury polskiej epoki baroku

Co znaczy SARMACKA KULTURA

Definicja SARMACKA KULTURA: nazwa pochodzi od uznawanych za przodków szlachty Sarmatów; Styl życia i moment w dziejach kultury polskiej epoki baroku; charakteryzowała się z jednej strony cechami pozytywnymi, ziemiańsko-patriarchalnym stylem życia szlachty, apoteozą "złotej wolności szlacheckiej", kultywowaniem cnót rycerskich i wartości religijnych, orientalizacją strojów, orientalizacją wnętrz i uzbrojenia, a z drugiej cechami negatywnymi - skłonnością do przepychu, pieniactwem, zaściankowością, megalomanią, brakiem tolerancji.

Definicje jak SARMACKA KULTURA w Słownik definicji S .