co to znaczy

Definicja SB biografia. zobacz BEZPIEKA. Co znaczy Sb słownik

Co znaczy SB

Czym jest SB: zobacz BEZPIEKA

Słownik STRONNICTWO PRACY (SP):
Historia utworzona w X 1937 z połączenia Narodowej Partii Robotniczej, Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji ( Chrześcijańska Demokracja) i Związku Hallerczyków; unifikację przeprowadzono pod sb.
Słownik SZKOŁA WOJSKOWA W CUNEO:
Historia powstała z inicjatywy emigrantów polskich za zgodą władz włoskich w X 1861; początkowo działała w Genui; organizatorem i dyrektorem był L. Mierosławski; rozwiązana w VII 1862 pod naciskiem Rosji sb.
Słownik ŚWIATOWID:
Historia POGAŃSTWO sb.
Słownik SKWARCZYŃSKI STANISŁAW:
Historia generał, polityk; w l. 1914-1918 w Legionach Polskich i POW; od 1918 w WP, między innymi 1930-1938 dowódca 1 Dywizji Piechoty Legionów; w l. 1938-1939 szef OZN; w kampanii wrześniowej dowódca ekipy sb.
Słownik ŚNIADECKI JAN:
Historia 1756-1830) - astronom, matematyk, filozof; popularyzator edukacji; dyrektor obserwatorium astronomicznego w Krakowie i Wilnie; rektor Uniwersytetu Wileńskiego; członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk sb.

Definicje jak sb w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: