delegacyjny sejm co to znaczy

Definicja SEJM DELEGACYJNY biografia. obradował w l. 1767/1768, a poseł carski Mikołaj Repnin

Co znaczy SEJM DELEGACYJNY

Czym jest SEJM DELEGACYJNY: nazwa pochodzi od 71-osobowej delegacji sejmu 1767; obradował w l. 1767/1768, a poseł carski Mikołaj Repnin zażądał na nim po zawiązaniu konfederacji w Słucku i Toruniu gwarancji dla nienaruszalności praw dla dysydentów; po zesłaniu protestujących posłów na czele z Kajetanem Sołtykiem do Kaługi, sejm zgodził się na uznanie prawa do pełnienia urzędów publicznych poprzez dysydentów, swobodę kultu i prawo do budowy szkół i świątyń dla różnowierców; delegacja sejmowa przygotowała równocześnie prawa kardynalne, których caryca Katarzyna II stała się gwarantką po ich przyjęciu w 1768; jego ustalenia stały się kluczową powodem zawiązania konfederacji barskiej.

Słownik SZEPTYCKI ROMAN:
Historia hrabia, metropolita Kościoła greckokatolickiego, oficer austriacki; po wstąpieniu do zakonu bazylianów przyjął imię Andrzej; od 1900 arcybiskup lwowski i halicki; poseł i wicemarszałek Sejmu sejm delegacyjny.
Słownik ŚWIERCZEWSKI KAROL:
Historia 1897-1947) - działacz ruchu robotniczego, generał; w momencie I wojny światowej wyjechał do Rosji, gdzie w 1918 wstąpił do Armii Czerwonej; zajmował tam różne stanowiska dowódcze do 1936; uczestnik sejm delegacyjny.
Słownik SPRAWA POLSKA PODCZAS KONFERENCJI WIELKIEJ TRÓJKI:
Historia konferencji tak zwany Wielkiej Trójki, a więc szefów 3 ogromnych mocarstw koalicji antyhitlerowskiej: Stanów Zjednoczonych (F. D. Roosevelt, w Poczdamie H. Truman), ZSRR (J. Stalin) i W. Brytanii (W sejm delegacyjny.
Słownik STOJAŁOWSKI STANISŁAW:
Historia ksiądz, działacz ruchu ludowego; od 1875 wydawca i redaktor pism: Wieniec i Pszczółka ; propagował oświatę ludową, zakładanie samopomocowych kółek rolniczych; głosił hasła solidaryzmu społecznego i sejm delegacyjny.
Słownik STRONNICTWO POLSKIEJ DEMOKRACJI:
Historia CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH I SYNDYKALISTYCZNYCH sejm delegacyjny.

Definicje jak sejm delegacyjny w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: