ekstraordynaryjny sejm co to znaczy

Definicja SEJM EKSTRAORDYNARYJNY biografia. SEJM WALNY. Co znaczy Ekstraordynaryjny Sejm słownik

Co znaczy SEJM EKSTRAORDYNARYJNY

Czym jest SEJM EKSTRAORDYNARYJNY: SEJM WALNY

Słownik STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE (SD):
Historia utworzona 15-16 IV 1939 z inspiracji klubów demokratycznych; Stanęła na stanowisku obrony demokracji parlamentarnej; w momencie okupacji działała w konspiracji pod pseudonim Prostokąt ; uznawała rząd sejm ekstraordynaryjny.
Słownik SĘP SZARZYŃSKI MIKOŁAJ:
Historia 1581) - pisarz, humanista; znany jako autor utworów lirycznych (większa część jego dorobku zaginęła) zebranych w zbiorze Rytmy abo Wiersze polskie (1568-1581); w jego twórczości dominuje dziedzina sejm ekstraordynaryjny.
Słownik SOLIDARNOŚĆ:
Historia Samorządny Związek Zawodowy Solidarność ; centrala związkowa; ruch polityczny i socjalny wyrosły z protestów robotniczych od poł. lat osiemdziesiątych, a przede wszystkim ze strajków sierpniowych na sejm ekstraordynaryjny.
Słownik SL:
Historia STRONNICTWO LUDOWE sejm ekstraordynaryjny.
Słownik SZKOŁA WOJSKOWA W CUNEO:
Historia powstała z inicjatywy emigrantów polskich za zgodą władz włoskich w X 1861; początkowo działała w Genui; organizatorem i dyrektorem był L. Mierosławski; rozwiązana w VII 1862 pod naciskiem Rosji sejm ekstraordynaryjny.

Definicje jak sejm ekstraordynaryjny w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: