elekcyjny sejm co to znaczy

Definicja SEJM ELEKCYJNY biografia. na nim posłów przedstawiających kandydatów na króla, układano

Co znaczy SEJM ELEKCYJNY

Czym jest SEJM ELEKCYJNY: odbywał się z reguły we wsi Wola pod Warszawą; wysłuchiwano na nim posłów przedstawiających kandydatów na króla, układano pacta conventa i wybierano nowego elekta, który po koronacji zostawał królem.

Słownik SKARB POSPOLITY:
Historia SKARB KRÓLEWSKI sejm elekcyjny.
Słownik SEJM DELEGACYJNY:
Historia 71-osobowej delegacji sejmu 1767; obradował w l. 1767/1768, a poseł carski Mikołaj Repnin zażądał na nim po zawiązaniu konfederacji w Słucku i Toruniu gwarancji dla nienaruszalności praw dla sejm elekcyjny.
Słownik STEFAŃSKI WALENTY:
Historia drukarz, księgarz, działacz demokratyczny w Wielkopolsce; brał udział w stworzeniu listopadowym; ideolog i lider Związku Plebejuszy (1842); w 1848 członek Komitetu Narodowego w Poznaniu; od 1854 sejm elekcyjny.
Słownik SEJMIK ZIEMSKI:
Historia SEJMIK sejm elekcyjny.
Słownik SEJM KRÓLESTWA POLSKIEGO:
Historia konstytucji Królestwa Polskiego; miał być zwoływany co 2 lata na 30 dni; faktycznie obradował w 1818, 1820, 1825, 1830; wbrew konstytucji nie zatwierdzał nigdy budżetu; w 1825 Aleksander I zniósł sejm elekcyjny.

Definicje jak sejm elekcyjny w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: