sejm konwokacyjny co to znaczy

Co to jest SEJM KONWOKACYJNY biografia. konfederacką ( konfederacja generalna); 2) do historii

Co znaczy SEJM KONWOKACYJNY

Definicja SEJM KONWOKACYJNY: 1) sejm odbywający się w czasie bezkrólewia pod laską konfederacką ( konfederacja generalna); 2) do historii przeszedł sejm z 1764 obradujący pod przewodnictwem Adama Kazimierza Czartoryskiego, który przyjął 180 konstytucji rozpoczynając dzieło reformy państwa w drugiej poł. XVIII w., między innymi: zasadę głosowania większością nad sprawami dotyczącymi skarbu, wprowadzenie regulaminu i porządku obrad sejmowych, zakaz przysięgi na instrukcje poselskie, zniesienie liberum veto na sejmikach deputackich i sejmikach elekcyjnych; zawiązanie konfederacji w 1764 pozwoliło także kontynuować reformy na sejmie koronacyjnym i sejmie w 1766.

Definicje jak SEJM KONWOKACYJNY w Słownik definicji S .