koronacyjny sejm co to znaczy

Definicja SEJM KORONACYJNY biografia. króla po złożeniu poprzez niego przysięgi koronacyjnej i

Co znaczy SEJM KORONACYJNY

Czym jest SEJM KORONACYJNY: odbywał się w Krakowie; w czasie jego trwania koronowano króla po złożeniu poprzez niego przysięgi koronacyjnej i generalnym potwierdzeniu praw Rzeczypospolitej.

Słownik SIENKIEWICZ HENRYK:
Historia był współorganizatorem Kasy im. J. Mianowskiego; zaangażowany w działalność socjalną, między innymi w pomoc dla rodaków w zaborze pruskim walczącym z germanizacją; w okresie rewolucji 1905-1907 sejm koronacyjny.
Słownik STARCZA:
Historia OPOLE sejm koronacyjny.
Słownik SˇD SEJMOWY 1828:
Historia konstytucyjny Królestwa Polskiego pod przewodnictwem P. Bielińskiego; rozpatrywał sprawę działaczy Towarzystwa Patriotycznego oskarżonych o zbrodnię stanu; pod wpływem opinii publicznej wydał w miarę sejm koronacyjny.
Słownik ŚWIATOWID:
Historia POGAŃSTWO sejm koronacyjny.
Słownik SOCJALIŚCI LUDOWI "WOLNOŚĆ":
Historia CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH I SYNDYKALISTYCZNYCH sejm koronacyjny.

Definicje jak sejm koronacyjny w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: