sejm krajowy galicji co to znaczy

Definicja SEJM KRAJOWY W GALICJI biografia. obradował we Lwowie; składał się z 161 posłów: 12

Co znaczy SEJM KRAJOWY W GALICJI

Czym jest SEJM KRAJOWY W GALICJI: organ władzy autonomicznej Galicji; istniał w l. 1861-1914; obradował we Lwowie; składał się z 161 posłów: 12 posłów-wirylistów wchodzących z urzędu i 149 wybieranych w systemie kurialnym; marszałka sejmu mianował cesarz; zajmował się sprawami samorządu, szkolnictwa, kultury.

Słownik SB:
Historia zobacz BEZPIEKA sejm krajowy w galicji.
Słownik STRONNICTWO LUDOWE (SL) "WOLNOŚĆ":
Historia w 1945 z inicjatywy działaczy odrzucających ustalenia konferencji w Jałcie i wynikającej z tego polityki S. Mikołajczyka; wchodziło ono w skład następnych Rad Narodowych tworzących zaplecze obozu sejm krajowy w galicji.
Słownik SZCZERBIEC:
Historia miecz koronacyjny królów polskich od 1320, pochodzący z XII/XIII w.; wg legendy miecz Bolesława Chrobrego sejm krajowy w galicji.
Słownik SZEPTYCKI ROMAN:
Historia hrabia, metropolita Kościoła greckokatolickiego, oficer austriacki; po wstąpieniu do zakonu bazylianów przyjął imię Andrzej; od 1900 arcybiskup lwowski i halicki; poseł i wicemarszałek Sejmu sejm krajowy w galicji.
Słownik SEJMIK ZIEMSKI:
Historia SEJMIK sejm krajowy w galicji.

Definicje jak sejm krajowy w galicji w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: