sejm królestwa polskiego co to znaczy

Co to jest SEJM KRÓLESTWA POLSKIEGO biografia. zwoływany co 2 lata na 30 dni; faktycznie obradował

Co znaczy SEJM KRÓLESTWA POLSKIEGO

Definicja SEJM KRÓLESTWA POLSKIEGO: powstał na mocy konstytucji Królestwa Polskiego; miał być zwoływany co 2 lata na 30 dni; faktycznie obradował w 1818, 1820, 1825, 1830; wbrew konstytucji nie zatwierdzał nigdy budżetu; w 1825 Aleksander I zniósł jawność obrad; w momencie stworzenia listopadowego ogłosił je za narodowe, zdetronizował Mikołaja I, powołał Rząd Narodowy; statut organiczny 1832 zlikwidował sejm.

Definicje jak SEJM KRÓLESTWA POLSKIEGO w Słownik definicji S .