sejm co to znaczy

Definicja SEJM PRL biografia. z 22 VII 1952; wybierany w głosowaniu powszechnym, równym, tajnym i

Co znaczy SEJM PRL

Czym jest SEJM PRL: najwyższy organ władzy wprowadzony na mocy konstytucji PRL z 22 VII 1952; wybierany w głosowaniu powszechnym, równym, tajnym i bezpośrednim raz na 4 lata; czynne prawo wyborcze miały osoby, które ukończyły 18 lat, a bierne 21 lat; listy kandydatów układał Front Narodowy, od 1957 FJN, w 1985 PRON; w wyborach w 1989 listy wyborcze zgłosiła koalicja rządząca i Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność"; składał się z 460 posłów; organami sejmu były: Prezydium Sejmu (marszałek sejmu i wicemarszałkowie), Konwent Seniorów, stałe komisje, sekretarze (do 1986); zakres działalności sejmu obejmował między innymi: zmianę konstytucji, ustawodawstwo, uchwalanie budżetów i narodowych planów społeczno-gospodarczych, kontrolę i wybór rządu i innych organów państwowych, zatwierdzanie dekretów z mocą ustaw Porady Państwa, wybór Porady Państwa, prezesa NIK; na posiedzeniu sejmu X kadencji 29 XII 1989 stał się sejmem Rzeczypospolitej Polskiej; marszałkowie sejmu: J. Dembowski (1952-1956), C. Wycech (1957-1971), D. Gałaj (1971-1972), S. Gucwa (1972-1985), R. Malinowski (1985-1989), M. Kozakiewicz (1989).

Słownik STAN SEJMUJˇCY:
Historia SEJM WALNY sejm prl.
Słownik STASZIC STANISŁAW:
Historia działacz polityczny, socjalny i oświatowy, poeta, tłumacz; pochodził z rodz. mieszczańskiej; przyjął święcenia kapłańskie, ale nie wypełniał obowiązków kapłańskich; po studiach w Niemczech i sejm prl.
Słownik SZKOŁY PODWYDZIAŁOWE:
Historia SZKOŁY WYDZIAŁOWE sejm prl.
Słownik SAMODZIELNA BRYGADA STRZELCÓW KARPACKICH:
Historia POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE sejm prl.
Słownik ŚWIATOWID:
Historia POGAŃSTWO sejm prl.

Definicje jak sejm prl w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: