sejm ślˇski co to znaczy

Co to jest SEJM ŚLˇSKI biografia. na podstawie ustawy konstytucyjnej (Statut Organiczny Województwa

Co znaczy SEJM ŚLˇSKI

Definicja SEJM ŚLˇSKI: regionalny, jednoizbowy organ ustawodawczy utworzony w 1922 na podstawie ustawy konstytucyjnej (Statut Organiczny Województwa Śląskiego) Sejmu Ustawodawczego z 15 VII 1920, nadający woj. śląskiemu autonomię; miał siedzibę w Katowicach, był wybierany w pięcioprzymiotnikowych (do 1935) wyborach; w l. 1922-1935 (3 kadencje) liczył 48 posłów, 1935-1939 (I kadencja) - 24, po zajęciu Zaolzia - 28; do jego kompetencji należało: uchwalanie budżetu, sprawy ustroju władz administracyjnych i samorządowych, policji, szkolnictwa, gospodarki wodnej, podatków i opłat publicznych województwa śląskiego; wybierał Śląską Radę Wojewódzką; faktycznie działał do VIII 1939, formalnie został zniesiony wspólnie z autonomią woj. śląskiego 6 V 1945 poprzez KRN; marszałkowie: Konstanty Wolny (1922-1935), Karol Grzesik (1935-1939).

Definicje jak SEJM ŚLˇSKI w Słownik definicji S .