ustawodawczy sejm co to znaczy

Definicja SEJM USTAWODAWCZY biografia. 1922; wybory do niego na podstawie dekretu z 28 XI 1918

Co znaczy SEJM USTAWODAWCZY

Czym jest SEJM USTAWODAWCZY: 1) 1919-1922 - organ ustawodawczy działający II 1919 - XI 1922; wybory do niego na podstawie dekretu z 28 XI 1918 przeprowadzono 26 I 1919 na podstawie 5-przymiotnikowego prawa wyborczego; miał składać się z 526 posłów, gdyż jednak wybory nie mogły odbyć się na terenach walk albo obszarach nie podlegających jeszcze władzom polskim, wybrano tylko 226 posłów w dawnym Królestwie Polskim i 70 w byłej Galicji, 44 posłów weszło bez wyboru, uznano gdyż mandaty 28 dawnych posłów do austriackiej Porady Państwa z Galicji Wschodniej i 16 posłów do parlamentu niemieckiego z Górnego Śląska, Poznańskiego i Pomorza; etapowo na przyłączanych terenach przeprowadzano wybory uzupełniające; w III 1922 weszło doń 20 posłów z Sejmu Wileńskiego i wtedy ostatecznie liczył 432 posłów; wybory w I 1919 wygrały ugrupowania prawicowe, na partie skupione wokół Narodowej Demokracji padło 40% głosów, ponadto między innymi na PSL -"Wyzwolenie" - 16%, PPS - 11%; sejm uchwalił m. in.: 20 II 1919 Małą Konstytucję i powierzył stanowisko Naczelnika Państwa J. Piłsudskiemu; 1 VII 1920 powołał Radę Obrony Państwie; 15 VII 1920 ustawę o reformie rolnej; 17 III 1921 Konstytucję marcową ( Parlament w II RP); marszałkiem był W. Trąmpczyński; 2) 1947-1952 - organ ustawodawczy wybrany po uchwaleniu demokratycznej ordynacji wyborczej w 1946 poprzez KRN w atmosferze terroru wywołanego działaniem służby bezpieczeństwa ( bezpieka), zwalczającej legalną i nielegalną opozycję polityczną; wybory odbyły się 19 I 1947; wg oficjalnych wyników Blok Stronnictw Demokratycznych uzyskał 80,1% głosów i 394 mandaty, PSL 10,3% głosów i 28 mandatów, SP 4,7% głosów i 12 mandatów, PSL "Nowe Wyzwolenie" 3,5% głosów i 7 mandatów (na bezpartyjnych katolików padło 1,4% głosów - 3 mandaty); marszałkiem Sejmu został W. Kowalski ( SL); już w II 1947 wybrano Prezydenta RP, którym został B. Bierut, uchwalono Małą Konstytucję, wybrano nową Radę Ministrów, której premierem został J. Cyrankiewicz i przyjęto ustawę o kolejnej amnestii; w 1952 przyjęto Konstytucję PRL.

Słownik SZCZEBRZESZYN:
Historia zawiązana 23 XI 1672 poprzez malkontentów na czele z hetmanem Janem Sobieskim przeciwko zwolennikom Michała Korybuta Wiśniowieckiego skupionym w konfederacji gołąbskiej; do porozumienia pomiędzy sejm ustawodawczy.
Słownik SCHULZ BRUNO:
Historia prozaik, krytyk literacki, absolwent: wydziału architektury Politechniki Lwowskiej i malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu; uznanie przyniosły mu utwory: Sklepy cynamonowe (1933), Sanatorium sejm ustawodawczy.
Słownik SEJM KORONACYJNY:
Historia odbywał się w Krakowie; w czasie jego trwania koronowano króla po złożeniu poprzez niego przysięgi koronacyjnej i generalnym potwierdzeniu praw Rzeczypospolitej sejm ustawodawczy.
Słownik SADYK PASZA:
Historia zobacz CZAJKOWSKI MICHAŁ sejm ustawodawczy.
Słownik ŚLĘŻANIE:
Historia ŚLˇSK sejm ustawodawczy.

Definicje jak sejm ustawodawczy w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: