sejm wielki co to znaczy

Co to jest SEJM WIELKI biografia. laską konfederacji przeprowadził dzieło gruntownych reform

Co znaczy SEJM WIELKI

Definicja SEJM WIELKI: zwany również Sejmem Czteroletnim; zawiązany w 1788 pod laską konfederacji przeprowadził dzieło gruntownych reform Rzeczypospolitej zwieńczone uchwaleniem Konstytucji 3 Maja; jego marszałkami byli z Korony Królestwa Polskiego Stanisław Małachowski, a z Wielkiego Księstwa Litewskiego Kazimierz Nestor Sapieha; działał w dwóch fazach: I etap 1788-1790: przeprowadzono wówczas reformę wojskowo-skarbową ( ofiara dziesiątego grosza), zniesiono Radę Nieustającą i uchwalono lustrację królewszczyzn; II etap 1790-1792: po wyborach na sejmikach przewagę nad stronnictwem magnackim uzyskało stronnictwo patriotyczne, co pozwoliło na dokończenie dzieła reformy państwa: zniesiono prawo szlachty nieposesjonackiej ( gołoty) do głosowania na sejmikach, uchwalono prawo o miastach, a zwieńczeniem naprawy Rzeczypospolitej stało się uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Definicje jak SEJM WIELKI w Słownik definicji S .