sejmik co to znaczy

Co to jest SEJMIK biografia. kryterium terytorialne wyróżniamy sejmiki: ziemskie, wojewódzkie

Co znaczy SEJMIK

Definicja SEJMIK: zjazd szlachty danej ziemi, albo prowincji; z racji na kryterium terytorialne wyróżniamy sejmiki: ziemskie, wojewódzkie, generalne (tak zwany generały: pruski i mazowiecki) i prowincjonalne (małopolski i wielkopolski); w zależności od pełnionych funkcji rozróżniano: 1) sejmiki deputackie; wybierały corocznie od 1578 deputata do Trybunału Koronnego; 2) sejmiki elekcyjne; wybierały kandydatów na opróżniony urząd sędziego ziemskiego, a władca dokonywał spośród nich nominacji; 3) sejmiki gospodarcze; podejmowały decyzje w kwestiach ekonomicznych i uchwały w kwestiach ziemi i zaciągu żołnierza powiatowego i obsadzania stanowiska jego dowódców; 4) sejmiki kapturowe; powoływały władze konfederacji i sądy kapturowe na czas bezkrólewia (od 1572); 5) sejmiki przedsejmowe; wysłuchiwały legacji królewskiej o zwołaniu sejmu walnego, wybierały posłów i układały dla nich instrukcje; 6) sejmiki relacyjne; wysłuchiwały relacji posłów z ich działalności w izbie poselskiej i podejmowały uchwały powiązane z realizacją konstytucji sejmowych.

Definicje jak SEJMIK w Słownik definicji S .