sejmik co to znaczy

Definicja SEJMIK biografia. kryterium terytorialne wyróżniamy sejmiki: ziemskie, wojewódzkie

Co znaczy SEJMIK

Czym jest SEJMIK: zjazd szlachty danej ziemi, albo prowincji; z racji na kryterium terytorialne wyróżniamy sejmiki: ziemskie, wojewódzkie, generalne (tak zwany generały: pruski i mazowiecki) i prowincjonalne (małopolski i wielkopolski); w zależności od pełnionych funkcji rozróżniano: 1) sejmiki deputackie; wybierały corocznie od 1578 deputata do Trybunału Koronnego; 2) sejmiki elekcyjne; wybierały kandydatów na opróżniony urząd sędziego ziemskiego, a władca dokonywał spośród nich nominacji; 3) sejmiki gospodarcze; podejmowały decyzje w kwestiach ekonomicznych i uchwały w kwestiach ziemi i zaciągu żołnierza powiatowego i obsadzania stanowiska jego dowódców; 4) sejmiki kapturowe; powoływały władze konfederacji i sądy kapturowe na czas bezkrólewia (od 1572); 5) sejmiki przedsejmowe; wysłuchiwały legacji królewskiej o zwołaniu sejmu walnego, wybierały posłów i układały dla nich instrukcje; 6) sejmiki relacyjne; wysłuchiwały relacji posłów z ich działalności w izbie poselskiej i podejmowały uchwały powiązane z realizacją konstytucji sejmowych.

Słownik SCHÖNBRUNN:
Historia pokój - zawarty 14 X 1809 poprzez cesarzy Napoleona I i Franciszka I Habsburga; Austria między innymi zrzekała się na rzecz Księstwa Warszawskiego ziem III zaboru sejmik.
Słownik ŚLĘŻANIE:
Historia ŚLˇSK sejmik.
Słownik STALMACH PAWEŁ:
Historia dziennikarz, działacz narodowy na Śląsku Cieszyńskim; uczestnik kongresu słowiańskiego w Pradze 1848; redaktor Tygodnika Cieszyńskiego (1848) i Gwiazdki Cieszyńskiej (1851); współorganizator sejmik.
Słownik STRONNICTWO PRACY (SP):
Historia utworzona w X 1937 z połączenia Narodowej Partii Robotniczej, Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji ( Chrześcijańska Demokracja) i Związku Hallerczyków; unifikację przeprowadzono pod sejmik.
Słownik SEJM WIELKI:
Historia Sejmem Czteroletnim; zawiązany w 1788 pod laską konfederacji przeprowadził dzieło gruntownych reform Rzeczypospolitej zwieńczone uchwaleniem Konstytucji 3 Maja; jego marszałkami byli z Korony sejmik.

Definicje jak sejmik w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: