inkwizycyjne sejmy co to znaczy

Definicja SEJMY INKWIZYCYJNE biografia. władca wspierając zwolenników kontrreformacji odrzucił

Co znaczy SEJMY INKWIZYCYJNE

Czym jest SEJMY INKWIZYCYJNE: 1) sejm w 1592 za panowania Zygmunta III Wazy, na którym władca wspierając zwolenników kontrreformacji odrzucił prośby dysydentów o powstrzymanie wystąpień przeciwko protestantom, przywracając równocześnie prawo do egzekucji poprzez starostów wyroków sądów kościelnych; 2) sejm w 1646 za panowania Władysława IV Wazy, na którym wbrew woli króla nie uzgodniono porozumienia z dysydentami, uniemożliwiając mu równocześnie wyprawę przeciwko Turcji przez ograniczenie liczby wojska i zmuszając monarchę do usunięcia z dworu cudzoziemców.

Słownik ŚWIĘTOCHOWSKI ALEKSANDER:
Historia teoretyk pozytywizmu; w 1881 współzałożyciel Kasy im. J. Mianowskiego; redaktor Prawdy 1881-1907; jeden z przywódców SP-D; autor między innymi programowych artykułów pozytywizmu warszawskiego My i sejmy inkwizycyjne.
Słownik STANY PRUSKIE:
Historia stanów (duchowieństwa, szlachty i mieszczaństwa) w kraju Zakonu Krzyżackiego, ukształtowana ostatecznie w 1440 jako Związek Pruski w okresie wzrastającej opozycji ( Związek Jaszczurowy) wobec Zakonu sejmy inkwizycyjne.
Słownik SARBIEWSKI MACIEJ KAZIMIERZ:
Historia pisarz i teoretyk literatury, kaznodzieja; jezuita, nadworny kaznodzieja Władysława IV Wazy; w czasie pobytu w Rzymie uwieńczony poprzez papieża Urbana VIII laurem poetyckim; znany jako sejmy inkwizycyjne.
Słownik SUMY NEAPOLITAŃSKIE:
Historia udzieliła Bona Sforza królowi Hiszpanii Filipowi II z pieniędzy wywiezionych z Polski; pożyczka ta nigdy nie została zwrócona, a późniejsze starania Polski o jej odzyskanie okazały się bezskuteczne sejmy inkwizycyjne.
Słownik STRZEMIŃSKI WŁADYSŁAW:
Historia malarz; członek ekipy artystycznej skupionej wokół czasopisma Blok ; twórca tak zwany unizmu, kierunku redukującego kompozycje do zamkniętych jednostajnych płaszczyzn w arytmicznych układach; jeden z sejmy inkwizycyjne.

Definicje jak sejmy inkwizycyjne w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: