rozbiorowe sejmy co to znaczy

Definicja SEJMY ROZBIOROWE biografia. zaborczych; obradował w l. 1773-1775; mimo sprzeciwu posłów

Co znaczy SEJMY ROZBIOROWE

Czym jest SEJMY ROZBIOROWE: 1) sejm zwołany po I rozbiorze Polski na żądanie mocarstw zaborczych; obradował w l. 1773-1775; mimo sprzeciwu posłów Tadeusza Reytana i Samuela Korsaka konwencja rozbiorowa została zatwierdzona; na sejmie tym dokonano także zmiany w organizacji państwa: powołano do życia ograniczającą rolę monarchy Radę Nieustającą i przeznaczoną do reformy nauki Komisję nauki Narodowej i przeprowadzono reformę wojskowo-skarbową zwiększając liczbę wojska do 30 tys. dzięki wprowadzeniu cła generalnego, uregulowaniu dzierżaw królewszczyzn i opłat stemplowych i monopoli królewskich; równocześnie potwierdzono nienaruszalność praw kardynalnych; 2) 1793 w Grodnie.

Słownik SZCZECIN:
Historia rozejm - rozejm w 1570 w czasie wojny północnej (I); Polska i Litwa uzyskały część Inflant z Rygą i Parnawą sejmy rozbiorowe.
Słownik SZCZERBIEC:
Historia miecz koronacyjny królów polskich od 1320, pochodzący z XII/XIII w.; wg legendy miecz Bolesława Chrobrego sejmy rozbiorowe.
Słownik SZLACHTA ZAŚCIANKOWA:
Historia SZLACHTA sejmy rozbiorowe.
Słownik SZEPTYCKI STANISŁAW MARIA:
Historia generał; dowódca II Brygady Legionów Polskich; w 1918 szef sztabu WP; walczył w wojnie polsko-bolszewickiej; w 1923 minister spraw wojskowych; po zamachu majowym postawiony w stan spoczynku sejmy rozbiorowe.
Słownik SICIŃSKI WŁADYSŁAW:
Historia stolnik upicki, poseł na sejm 1652; jako pierwszy za namową Janusza Radziwiłła sprzeciwił się prolongacie sejmu zapoczątkowując praktykę liberum veto w parlamentaryzmie Rzeczypospolitej szlacheckiej sejmy rozbiorowe.

Definicje jak sejmy rozbiorowe w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: