sejmy rozbiorowe co to znaczy

Co to jest SEJMY ROZBIOROWE biografia. zaborczych; obradował w l. 1773-1775; mimo sprzeciwu posłów

Co znaczy SEJMY ROZBIOROWE

Definicja SEJMY ROZBIOROWE: 1) sejm zwołany po I rozbiorze Polski na żądanie mocarstw zaborczych; obradował w l. 1773-1775; mimo sprzeciwu posłów Tadeusza Reytana i Samuela Korsaka konwencja rozbiorowa została zatwierdzona; na sejmie tym dokonano także zmiany w organizacji państwa: powołano do życia ograniczającą rolę monarchy Radę Nieustającą i przeznaczoną do reformy nauki Komisję nauki Narodowej i przeprowadzono reformę wojskowo-skarbową zwiększając liczbę wojska do 30 tys. dzięki wprowadzeniu cła generalnego, uregulowaniu dzierżaw królewszczyzn i opłat stemplowych i monopoli królewskich; równocześnie potwierdzono nienaruszalność praw kardynalnych; 2) 1793 w Grodnie.

Definicje jak SEJMY ROZBIOROWE w Słownik definicji S .