sekcje młodzieży wiejskiej co to znaczy

Definicja SEKCJE KÓŁ MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ CENTRALNEGO ZWIˇZKU biografia. zobacz CENTRALNY ZWIˇZEK

Co znaczy SEKCJE KÓŁ MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ CENTRALNEGO ZWIˇZKU

Czym jest SEKCJE KÓŁ MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ CENTRALNEGO ZWIˇZKU: zobacz CENTRALNY ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ

Słownik SCHULZ BRUNO:
Historia prozaik, krytyk literacki, absolwent: wydziału architektury Politechniki Lwowskiej i malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu; uznanie przyniosły mu utwory: Sklepy cynamonowe (1933), Sanatorium sekcje kół młodzieży wiejskiej centralnego zwiˇzku.
Słownik ŚWIDRYGIEŁŁO BOLESŁAW:
Historia najmłodszy brat Władysława Jagiełły; w l. 1430-1432 ogromny książę litewski, sprzymierzył się z Zakonem Krzyżackim dążąc do zerwania unii Litwy z Polską, co doprowadziło do wojny domowej na Litwie sekcje kół młodzieży wiejskiej centralnego zwiˇzku.
Słownik STRÓŻA:
Historia w okresie państwa pierwszych Piastów wymóg stróżowania w grodach i strażnicach; potem zamienia się na daninę w zbożu, również nazywaną stróżą sekcje kół młodzieży wiejskiej centralnego zwiˇzku.
Słownik STAROWOLSKI SZYMON:
Historia historyk, kaznodzieja; znany jako erudyta i historyk; autor: zbiorów kazań (Arka Testamentu), encyklopedycznych słowników polskich pisarzy, mówców i mecenasów (między innymi Scriptorum Polonicorum sekcje kół młodzieży wiejskiej centralnego zwiˇzku.
Słownik STOJAŁOWSKI STANISŁAW:
Historia ksiądz, działacz ruchu ludowego; od 1875 wydawca i redaktor pism: Wieniec i Pszczółka ; propagował oświatę ludową, zakładanie samopomocowych kółek rolniczych; głosił hasła solidaryzmu społecznego i sekcje kół młodzieży wiejskiej centralnego zwiˇzku.

Definicje jak sekcje kół młodzieży wiejskiej centralnego zwiˇzku w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: