sieciech co to znaczy

Definicja SIECIECH biografia. wojewoda; jeden z przywódców buntu przeciw Bolesławowi Śmiałemu w

Co znaczy SIECIECH

Czym jest SIECIECH: (XI/XII w.) - możnowładca małopolski z rodu Starżów, wojewoda; jeden z przywódców buntu przeciw Bolesławowi Śmiałemu w 1079; wielkorządca za panowania Władysława Hermana; zmuszony do emigracji po 1097 poprzez Zbigniewa i Bolesława Krzywoustego.

Słownik SEJM ŚLˇSKI:
Historia jednoizbowy organ ustawodawczy utworzony w 1922 na podstawie ustawy konstytucyjnej (Statut Organiczny Województwa Śląskiego) Sejmu Ustawodawczego z 15 VII 1920, nadający woj. śląskiemu autonomię sieciech.
Słownik SOCJALISTYCZNY ZWIˇZEK STUDENTÓW POLSKICH (SZSP):
Historia młodzieżowa utworzona z połączenia ZSP, uczelnianych kół ZMW, ZMS; działała pod patronatem PZPR; prowadziła działalność na wyższych uczeniach w l. 1973-1982; przekształciła się w XI 1982 w ZSP sieciech.
Słownik SZABER:
Historia ZIEMIE ODZYSKANE sieciech.
Słownik SKWARCZYŃSKI STANISŁAW:
Historia generał, polityk; w l. 1914-1918 w Legionach Polskich i POW; od 1918 w WP, między innymi 1930-1938 dowódca 1 Dywizji Piechoty Legionów; w l. 1938-1939 szef OZN; w kampanii wrześniowej dowódca ekipy sieciech.
Słownik STANY:
Historia okresie feudalizmu, formowane na zasadzie dziedziczności, wyróżniające się odrębną pozycją prawną; były to: duchowieństwo, rycerstwo ( szlachta), mieszczaństwo i chłopi; pierwszym stanem było sieciech.

Definicje jak sieciech w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: