siemomysł co to znaczy

Definicja SIEMOMYSŁ biografia. X w.) - tata Mieszka I, książę Polan; zbudował podstawy państwa

Co znaczy SIEMOMYSŁ

Czym jest SIEMOMYSŁ: (X w.) - tata Mieszka I, książę Polan; zbudował podstawy państwa plemiennego w Wielkopolsce.

Słownik SEJMIK:
Historia danej ziemi, albo prowincji; z racji na kryterium terytorialne wyróżniamy sejmiki: ziemskie, wojewódzkie, generalne (tak zwany generały: pruski i mazowiecki) i prowincjonalne (małopolski i siemomysł.
Słownik SIWAK ALBIN:
Historia robotnik, działacz komunistyczny; członek PZPR od 1962; od VII 1981 do 1990 członek KC, a od VII 1981 do VII 1986 członek Biura Politycznego KC PZPR; przedstawiciel tak zwany betonu partyjnego; w l siemomysł.
Słownik STAROBIELSK:
Historia Charkowa (Ukraina), gdzie znajdował się od XI 1940 obóz dla internowanych poprzez ZSRR oficerów polskich; przetrzymywano w nim około 4 tys. więźniów; zostali zamordowani w IV 1940 w więzieniu NKWD w siemomysł.
Słownik SEJM EKSTRAORDYNARYJNY:
Historia SEJM WALNY siemomysł.
Słownik STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW NA POLU ROZWOJU ŻEGLUGI:
Historia LIGA MORSKA I KOLONIALNA siemomysł.

Definicje jak siemomysł w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: