henryk sienkiewicz co to znaczy

Definicja SIENKIEWICZ HENRYK biografia. Mianowskiego; zaangażowany w działalność socjalną, między

Co znaczy SIENKIEWICZ HENRYK

Czym jest SIENKIEWICZ HENRYK: (1846-1916) - poeta; był współorganizatorem Kasy im. J. Mianowskiego; zaangażowany w działalność socjalną, między innymi w pomoc dla rodaków w zaborze pruskim walczącym z germanizacją; w okresie rewolucji 1905-1907 występował przeciwko socjalistom, popierając endecję; utworzył Stypendium im. M. Sienkiewiczowej z którego korzystali między innymi S. Wyspiański, M. Konopnicka, K. Przerwa-Tetmajer; był współorganizatorem Szwajcarskiego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce; laureat Nagrody Nobla z literatury w 1906; autor między innymi Trylogii, Krzyżaków, Quo vadis.

Słownik SD:
Historia zobacz STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE sienkiewicz henryk.
Słownik SEJM KORONACYJNY:
Historia odbywał się w Krakowie; w czasie jego trwania koronowano króla po złożeniu poprzez niego przysięgi koronacyjnej i generalnym potwierdzeniu praw Rzeczypospolitej sienkiewicz henryk.
Słownik STAROBIELSK:
Historia Charkowa (Ukraina), gdzie znajdował się od XI 1940 obóz dla internowanych poprzez ZSRR oficerów polskich; przetrzymywano w nim około 4 tys. więźniów; zostali zamordowani w IV 1940 w więzieniu NKWD w sienkiewicz henryk.
Słownik SZLACHTA POSESJONACKA:
Historia SZLACHTA sienkiewicz henryk.
Słownik SKRZYNECKI JAN ZYGMUNT:
Historia generał; walczył w kampaniach napoleońskich; w momencie stworzenia listopadowego odznaczył się w bitwie pod Grochowem; jako naczelny wódz niezdecydowany i chwiejny; zaprzepaścił plan I. Prądzyńskiego sienkiewicz henryk.

Definicje jak sienkiewicz henryk w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: