zygmunt sierakowski co to znaczy

Definicja SIERAKOWSKI ZYGMUNT biografia. oficerskie w Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu

Co znaczy SIERAKOWSKI ZYGMUNT

Czym jest SIERAKOWSKI ZYGMUNT: (1826-1863) - działacz polityczny; założył sekretne kółka oficerskie w Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu; związany z lewicą obozu Czerwonych; w momencie stworzenia styczniowego naczelnik wojskowy woj. kowieńskiego; zwyciężył pod Ginetyniami (21 IV 1863); po bitwie pod Birżanami (7-9. V. 1863) otrzymał się do niewoli; został stracony w Wilnie na rozkaz M. Murawiowa.

Słownik SZEPTYCKI STANISŁAW MARIA:
Historia generał; dowódca II Brygady Legionów Polskich; w 1918 szef sztabu WP; walczył w wojnie polsko-bolszewickiej; w 1923 minister spraw wojskowych; po zamachu majowym postawiony w stan spoczynku sierakowski zygmunt.
Słownik SZELA JAKUB:
Historia gospodarz ze wsi Smarzowa; reprezentował chłopów w procesach ze szlachtą; w momencie rabacji galicyjskiej lider oddziałów chłopskich, które napadały na dwory szlacheckie; namawiał do zaniechania sierakowski zygmunt.
Słownik SENTYMENTALIZM:
Historia klasycyzmu kluczowy prąd polskiego oświecenia; charakteryzował się podkreślaniem przeżyć wewnętrznych i odwołaniem do prostoty i natury; charakterystyczny raczej dla twórczości dworskiej; zauważalny sierakowski zygmunt.
Słownik SENIOR:
Historia PRINCEPS sierakowski zygmunt.
Słownik SEJMIK WOJEWÓDZKI:
Historia SEJMIK sierakowski zygmunt.

Definicje jak sierakowski zygmunt w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: