eugeniusz władysław sikorski co to znaczy

Definicja SIKORSKI WŁADYSŁAW EUGENIUSZ biografia. współtwórca i członek władza Związku Walki

Co znaczy SIKORSKI WŁADYSŁAW EUGENIUSZ

Czym jest SIKORSKI WŁADYSŁAW EUGENIUSZ: (1881-1943) - polityk, generał, inż. budownictwa wodnego; współtwórca i członek władza Związku Walki Czynnej, TKSSN i NKN; w momencie wojny polsko-radzieckiej 1920 dowódca Ekipy Poleskiej, a potem 5 Armii i 3 Armii; szef sztabu generalnego WP (1921-1922); premier i minister spraw wewnętrznych (1922-23), generalny inspektor piechoty (1923-1924), minister spraw wojskowych (1922 i 1924-1925); w polityce rzecznik sojuszu polsko-francuskiego i przeciwnik J. Piłsudskiego; w czasie zamachu majowego zachował neutralną pozycję; był jednym z inicjatorów Frontu Morges w 1936 i utworzenia SP w 1937; w momencie kampanii wrześniowej nie uzyskał przydziału do walczących wojsk i ewakuował się do Rumunii, a stamtąd do Francji; 30 IX 1939 został premierem i ministrem spraw wojskowych, a 7 XI 1939 Naczelnym Wodzem; dążył do porozumienia ze ZSRR przy zachowaniu poprzez Polskę suwerenności, lecz za cenę ustępstw terytorialnych, do czego nakłaniali go Anglicy; podpisał w 1941 układ z ZSRR ( układ Sikorski-Majski); polityka ta spotkała się z ostrą krytyką ze strony polityków sanacyjnych na czele z gen. K. Sosnkowskim; zginął 4 VII 1943 w Gibraltarze w katastrofie lotniczej; autor między innymi O polską politykę państwową, Polska i Francja w przeszłości i w dobie współczesnej, Przyszła wojna, jej możliwości i charakter i powiązane z nią zagadnienia obrony państwie.

Słownik SZYMANOWSKI KAROL:
Historia kompozytor; od 1905 członek Spółki Nakładowej Młodych Kompozytorów Polskich, określanej jako ekipa Młodej Polski; w l. 1911-1914 mieszkał w Wiedniu, od 1919 na stałe w Warszawie; w l. 1927-1929 sikorski władysław eugeniusz.
Słownik STALMACH PAWEŁ:
Historia dziennikarz, działacz narodowy na Śląsku Cieszyńskim; uczestnik kongresu słowiańskiego w Pradze 1848; redaktor Tygodnika Cieszyńskiego (1848) i Gwiazdki Cieszyńskiej (1851); współorganizator sikorski władysław eugeniusz.
Słownik STRONNICTWO NIEZAWISŁOŚCI NARODOWEJ:
Historia PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE W POLSCE sikorski władysław eugeniusz.
Słownik SOCJALDEMOKRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO:
Historia SOCJALDEMOKRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO I LITWY sikorski władysław eugeniusz.
Słownik ŚLĘŻANIE:
Historia ŚLˇSK sikorski władysław eugeniusz.

Definicje jak sikorski władysław eugeniusz w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: