piotr skarga co to znaczy

Definicja SKARGA PIOTR biografia. pochodził z rodz. Powęskich podających się za szlachtę; po

Co znaczy SKARGA PIOTR

Czym jest SKARGA PIOTR: (1536-1612) - kaznodzieja, działacz kontrreformacyjny; pochodził z rodz. Powęskich podających się za szlachtę; po studiach w Akademii Krakowskiej wychowawca Jana Tęczyńskiego; po wstąpieniu do zakonu jezuitów kolejno: wykładowca w kolegium jezuickim w Pułtusku (1571), pierwszy rektor Akademii Wileńskiej (1579), przełożony domu zakonnego św. Barbary w Krakowie (1584); od stycznia 1588 nadworny kaznodzieja Zygmunta III Wazy, wtedy także zaczął wygłaszać kazania w sejmie; uznawany poprzez szlachtę za zwolennika wprowadzenia absolutyzmu królewskiego; występował przeciwko zasadom tolerancji religijnej, przeciwko konfederacji warszawskiej (Upominanie do ewangelików); zwolennik unii z kościołem prawosławnym (O jedności Kościoła Bożego); znany jako autor: Kazań sejmowych (1597) i Żołnierskiego nabożeństwa (1618).

Słownik STRZEMIŃSKI WŁADYSŁAW:
Historia malarz; członek ekipy artystycznej skupionej wokół czasopisma Blok ; twórca tak zwany unizmu, kierunku redukującego kompozycje do zamkniętych jednostajnych płaszczyzn w arytmicznych układach; jeden z skarga piotr.
Słownik SEJM DZIELNICOWY:
Historia Niemiec 3-5 XII 1918; uczestniczyło w nim 1,1 tys. delegatów z Wielkopolski, Śląska, Prus Wschodnich, Pomorza Gdańskiego i z Berlina, Zagłębia Ruhry i Hamburga; wyłonił Naczelną Radę Ludową skarga piotr.
Słownik SEJMY EGZEKUCYJNE:
Historia RUCH EGZEKUCYJNY skarga piotr.
Słownik SIWAK ALBIN:
Historia robotnik, działacz komunistyczny; członek PZPR od 1962; od VII 1981 do 1990 członek KC, a od VII 1981 do VII 1986 członek Biura Politycznego KC PZPR; przedstawiciel tak zwany betonu partyjnego; w l skarga piotr.
Słownik SEJM USTAWODAWCZY:
Historia organ ustawodawczy działający II 1919 - XI 1922; wybory do niego na podstawie dekretu z 28 XI 1918 przeprowadzono 26 I 1919 na podstawie 5-przymiotnikowego prawa wyborczego; miał składać się z 526 skarga piotr.

Definicje jak skarga piotr w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: