skarga piotr co to znaczy

Co to jest SKARGA PIOTR biografia. pochodził z rodz. Powęskich podających się za szlachtę; po

Co znaczy SKARGA PIOTR

Definicja SKARGA PIOTR: (1536-1612) - kaznodzieja, działacz kontrreformacyjny; pochodził z rodz. Powęskich podających się za szlachtę; po studiach w Akademii Krakowskiej wychowawca Jana Tęczyńskiego; po wstąpieniu do zakonu jezuitów kolejno: wykładowca w kolegium jezuickim w Pułtusku (1571), pierwszy rektor Akademii Wileńskiej (1579), przełożony domu zakonnego św. Barbary w Krakowie (1584); od stycznia 1588 nadworny kaznodzieja Zygmunta III Wazy, wtedy także zaczął wygłaszać kazania w sejmie; uznawany poprzez szlachtę za zwolennika wprowadzenia absolutyzmu królewskiego; występował przeciwko zasadom tolerancji religijnej, przeciwko konfederacji warszawskiej (Upominanie do ewangelików); zwolennik unii z kościołem prawosławnym (O jedności Kościoła Bożego); znany jako autor: Kazań sejmowych (1597) i Żołnierskiego nabożeństwa (1618).

Definicje jak SKARGA PIOTR w Słownik definicji S .