stanław skwarczyński co to znaczy

Definicja SKWARCZYŃSKI STANISŁAW biografia. Polskich i POW; od 1918 w WP, między innymi 1930-1938

Co znaczy SKWARCZYŃSKI STANISŁAW

Czym jest SKWARCZYŃSKI STANISŁAW: (1888-1981) - generał, polityk; w l. 1914-1918 w Legionach Polskich i POW; od 1918 w WP, między innymi 1930-1938 dowódca 1 Dywizji Piechoty Legionów; w l. 1938-1939 szef OZN; w kampanii wrześniowej dowódca ekipy operacyjnej w Armii "Prusy"; w l. 1939-1941 internowany w Rumunii, w 1941-1945 w niewoli niemieckiej; po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, między innymi wieloletni prezes zarządu Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie.

Słownik SOLIDARNOŚĆ 80:
Historia powstał w 1990 z inicjatywy działaczy związkowych przeciwnych porozumieniu Okrągłego Stołu i dominacji L. Wałęsy; S. 80 uznała za najważniejszy cel obronę interesów ludzi pracy, twierdząc, iż nie skwarczyński stanisław.
Słownik SZYFMAN ARNOLD:
Historia reżyser; wieloletni dyrektor Teatru Polskiego (1913-1957) i Teatru Wielkiego w Warszawie; znany z inscenizacji klasycznych sztuk polskich (między innymi Irydion Z. Krasińskiego); autor Labiryntu skwarczyński stanisław.
Słownik SEJM NIEMY:
Historia obradujący 1 II 1717 pod kontrolą wojsk rosyjskich, potwierdził ugodę między Augustem II Sasem, a szlachtą skupioną w konfederacji tarnogrodzkiej; władca zobowiązał się do usunięcia z Polski wojsk skwarczyński stanisław.
Słownik SOCREALIZM:
Historia realizmem socjalistycznym; kierunek w literaturze i sztuce powojennej; akceptując wzory radzieckie uznawał potrzebę twórczości odzwierciedlającej interesy proletariatu, a odrzucającej tak zwany skwarczyński stanisław.
Słownik SWINARSKI KONRAD:
Historia reżyser teatralny; jeden z najwybitniejszych twórców powojennego teatru polskiego; w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zasłynął inscenizacjami dramatów romantycznych i neoromantycznych w skwarczyński stanisław.

Definicje jak skwarczyński stanisław w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: