słowianie co to znaczy

Definicja SŁOWIANIE biografia. udziału od V/VI w. w wielkiej wędrówce ludów zajęła Europę Środkową

Co znaczy SŁOWIANIE

Czym jest SŁOWIANIE: ludność indoeuropejska ( Prasłowianie), która wskutek udziału od V/VI w. w wielkiej wędrówce ludów zajęła Europę Środkową (do Łaby) i południową (prawie całe Bałkany) i wschodnią (do Wołgi), wskutek czego, a również późniejszych zróżnicowanych wpływów kulturowych (na przykład oddziaływania kościołów łacińskiego i greckiego), doszło do jej podziału na Słowian: wschodnich (Wielkorusini - Rosjanie, Białorusini, Małorusini - Ukraińcy), zachodnich (Polacy, Czesi, Słowacy, Morawianie, Połabianie, Serbołużyczanie) i południowych (Bułgarzy, Macedończycy, Serbowie, Chorwaci, Słoweńcy).

Słownik ŚNIADECKI JAN:
Historia 1756-1830) - astronom, matematyk, filozof; popularyzator edukacji; dyrektor obserwatorium astronomicznego w Krakowie i Wilnie; rektor Uniwersytetu Wileńskiego; członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk słowianie.
Słownik SEJMY ROZBIOROWE:
Historia I rozbiorze Polski na żądanie mocarstw zaborczych; obradował w l. 1773-1775; mimo sprzeciwu posłów Tadeusza Reytana i Samuela Korsaka konwencja rozbiorowa została zatwierdzona; na sejmie tym dokonano słowianie.
Słownik SZAFRANEK JÓZEF:
Historia ksiądz, działacz narodowy na Śląsku; od 1840 proboszcz w Bytomiu; współzałożyciel Dziennika Górnoszląskiego ; w l. 1848-1851 poseł do sejmu pruskiego; żądał wprowadzenia języka polskiego do szkół i słowianie.
Słownik SKARB NADWORNY:
Historia SKARB KRÓLEWSKI słowianie.
Słownik ŚWIDRYGIEŁŁO BOLESŁAW:
Historia najmłodszy brat Władysława Jagiełły; w l. 1430-1432 ogromny książę litewski, sprzymierzył się z Zakonem Krzyżackim dążąc do zerwania unii Litwy z Polską, co doprowadziło do wojny domowej na Litwie słowianie.

Definicje jak słowianie w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: