smoleńsk co to znaczy

Definicja SMOLEŃSK biografia. doszło do oblężenia w twierdzy Smoleńsk poprzez 25-tys. armię

Co znaczy SMOLEŃSK

Czym jest SMOLEŃSK: oblężenie - w 1632, w czasie wojen polsko-rosyjskich, doszło do oblężenia w twierdzy Smoleńsk poprzez 25-tys. armię rosyjską pod dowództwem Michała Szeina załogi polskiej liczącej 2600 żołnierzy polskich wzmocnionych pospolitym ruszeniem; mimo 10-miesięcznego oblężenia twierdza nie poddała się, a w tym czasie oblegających Rosjan otoczył z 25-tys. armią Władysław IV Waza zmuszając Szeina do kapitulacji, a Rosję do podpisania w 1634 pokoju w Polanowie.

Słownik SZARYTKI:
Historia ZAKONY smoleńsk.
Słownik SPA:
Historia 5-16 VII 1920 krajów Ententy z Niemcami w kwestii ich zobowiązań gospodarczych i wzajemnych stosunków; przybył na nią premier W. Grabski w celu uzyskania pomocy w wojnie z sowiecką Rosją; w zamian za smoleńsk.
Słownik SEKLUCJAN JAN:
Historia 1578) - kaznodzieja luterański; oskarżony w Rzeczypospolitej o herezję schronił się u Albrechta Hohenzollerna w Królewcu; autor pierwszego polskiego katechizmu luterańskiego (Katechizm mniejszy, 1545 smoleńsk.
Słownik SZLACHTA ZAGRODOWA:
Historia SZLACHTA smoleńsk.
Słownik STATUTY WIŚLICKO-PIOTRKOWSKIE:
Historia prawnych (raczej karnych i procesowych) wydanych poprzez Kazimierza Wielkiego w 1347 w Wiślicy dla Małopolski i w 1348 w Piotrkowie Trybunalskim dla Wielkopolski; ten dualizm prawny, świadczący o smoleńsk.

Definicje jak smoleńsk w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: