sobibór co to znaczy

Definicja SOBIBÓR biografia. zginęło w nim ogółem około 250 tys. więźniów, z czego około 200 tys

Co znaczy SOBIBÓR

Czym jest SOBIBÓR: obóz masowej zagłady w l. 1942-1943 ( obozy hitlerowskie); zginęło w nim ogółem około 250 tys. więźniów, z czego około 200 tys. Żydów ( holocaust), którzy 14 X 1943 podjęli nieudaną próbę stworzenia i ucieczki z miejsca kaźni.

Słownik SZYFMAN ARNOLD:
Historia reżyser; wieloletni dyrektor Teatru Polskiego (1913-1957) i Teatru Wielkiego w Warszawie; znany z inscenizacji klasycznych sztuk polskich (między innymi Irydion Z. Krasińskiego); autor Labiryntu sobibór.
Słownik STRZELEC:
Historia organizacji paramilitarnych w Galicji; w 1910 powstało w Krakowie z inicjatywy J. Piłsudskiego Towarzystwo Strzelec , a we Lwowie - Związek Strzelecki; kierowane były poprzez Związek Walki Czynnej sobibór.
Słownik STOWARZYSZENIE ROBOTNIKÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH W KRÓLE:
Historia CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA sobibór.
Słownik SEKULARYZACJA ZAKONU INFLANCKIEGO:
Historia INFLANTY; ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH sobibór.
Słownik SUMY BAJOŃSKIE:
Historia szlachty wielkopolskiej wobec Prus na sumę 43 mln franków przejęte poprzez Napoleona I; na mocy konwencji w Bayonne (10 V 1908) odstąpione Księstwu Warszawskiemu; w ciągu 4 lat miało zapłacić 24 mln sobibór.

Definicje jak sobibór w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: