jakub sobieski co to znaczy

Definicja SOBIESKI JAKUB biografia. III Sobieskiego; w młodości podróżował po Europie; uczestnik

Co znaczy SOBIESKI JAKUB

Czym jest SOBIESKI JAKUB: (1588-1646) - polityk, podróżnik, pamiętnikarz; tata Jana III Sobieskiego; w młodości podróżował po Europie; uczestnik wyprawy moskiewskiej w 1617 i bitwy pod Chocimiem; marszałek Sejmu w 1638; autor diariusza wojennego Commentariorum Chotinensis belli libri tres (Pamiętnik wojny chocimskiej), na którym oparł swój poemat Wacław Potocki.

Słownik SEJMIK WOJEWÓDZKI:
Historia SEJMIK sobieski jakub.
Słownik SEJM NIEMY:
Historia obradujący 1 II 1717 pod kontrolą wojsk rosyjskich, potwierdził ugodę między Augustem II Sasem, a szlachtą skupioną w konfederacji tarnogrodzkiej; władca zobowiązał się do usunięcia z Polski wojsk sobieski jakub.
Słownik STEFAN BATORY:
Historia 1571 książę siedmiogrodzki, w l. 1576-1586 władca Polski; wybrany na elekcji dzięki poparciu Jana Zamoyskiego, jako kontrkandydat elekcji Habsburgów; jednym z warunków otrzymania korony polskiej sobieski jakub.
Słownik SKARGA PIOTR:
Historia kaznodzieja, działacz kontrreformacyjny; pochodził z rodz. Powęskich podających się za szlachtę; po studiach w Akademii Krakowskiej wychowawca Jana Tęczyńskiego; po wstąpieniu do zakonu jezuitów sobieski jakub.
Słownik SZLACHTA:
Historia Geschlecht) - stan ukształtowany w XIV w. z rycerstwa, o uprzywilejowanej pozycji, która została jeszcze rozszerzona wskutek uzyskania w XIV-XV w. przywilejów szlacheckich; w zasadzie stan zamknięty sobieski jakub.

Definicje jak sobieski jakub w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: