narodowy sobór co to znaczy

Definicja SOBÓR NARODOWY biografia. KOŚCIÓŁ NARODOWY. Co znaczy Narodowy Sobór słownik

Co znaczy SOBÓR NARODOWY

Czym jest SOBÓR NARODOWY: KOŚCIÓŁ NARODOWY

Słownik SANACJA:
Historia sanatio - uzdrowienie) - popularna nazwa obozu rządowego powstałego wskutek zamachu majowego w 1926, w momencie którego J. Piłsudski głosił hasła uzdrowienia stosunków w kraju; trzon obozu tworzyli sobór narodowy.
Słownik SEJM WILEŃSKI:
Historia organ ustawodawczy powołany dla obszaru tak zwany Litwy Środkowej; istniał I-III 1922; 22 II 1922 podjął uchwałę o włączeniu Wileńszczyzny do Rzeczypospolitej sobór narodowy.
Słownik SKARB KRÓLEWSKI:
Historia wprowadzenia wojska zaciężnego w XV w. podzielono etapowo skarb na nadworny i pospolity; od 1632 do skarbu nadwornego dozorowanego poprzez podskarbiego nadwornego należały dochody z: mennicy, żup sobór narodowy.
Słownik SˇDY:
Historia inaczej zwany Asesorią; przewodniczył mu kanclerz albo podkanclerzy, a członkami byli asesorzy; Sp. akcyjna po powołaniu Trybunału Koronnego w XVI w. rozstrzygał sprawy dotyczące dochodów królewskich sobór narodowy.
Słownik SAMODZIELNA BRYGADA STRZELCÓW KARPACKICH:
Historia POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE sobór narodowy.

Definicje jak sobór narodowy w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: