socrealizm co to znaczy

Definicja SOCREALIZM biografia. literaturze i sztuce powojennej; akceptując wzory radzieckie

Co znaczy SOCREALIZM

Czym jest SOCREALIZM: zwany również realizmem socjalistycznym; kierunek w literaturze i sztuce powojennej; akceptując wzory radzieckie uznawał potrzebę twórczości odzwierciedlającej interesy proletariatu, a odrzucającej tak zwany sztukę i literaturę obcej klasowo burżuazji; odzwierciedleniem tego zjawiska było pojawienie się grup artystycznych i autorów, szczególnie pośród młodego pokolenia, podatnych na hasło przydatności socjalnej sztuki (Ogólnopolskie Wystawy Plastyki 1950-1954) i ujmujących opis rzeczywistości w sposób schematyczny i sztampowy; poza sztywne ramy realizmu wyszli twórcy dopiero w czasie wystawy w warszawskim Arsenale w 1955.

Słownik SZTUMSKA WIEŚ:
Historia przedłużony w 1635 na 26 lat rozejm ze Starego Targu podpisany poprzez Władysława IV Wazę pod naciskiem Francji; Szwedzi opuścili miasta i porty pruskie i zrzekli się pobieranych ceł; Inflanty socrealizm.
Słownik SZLACHTA ZAGONOWA:
Historia SZLACHTA socrealizm.
Słownik SOCJALDEMOKRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO I LITWY (SDKP:
Historia powstała w VIII 1893 jako Socjaldemokracja Królestwa Polskiego; utworzona poprzez działaczy II Proletariatu i ZRP niezadowolonych z niepodległościowego programu PPS; odrzucała hasło niepodległości socrealizm.
Słownik SEJM ŚLˇSKI:
Historia jednoizbowy organ ustawodawczy utworzony w 1922 na podstawie ustawy konstytucyjnej (Statut Organiczny Województwa Śląskiego) Sejmu Ustawodawczego z 15 VII 1920, nadający woj. śląskiemu autonomię socrealizm.
Słownik SYNOD:
Historia zjazd duchowieństwa diecezji albo prowincji, na którym wydawano przepisy prawne (statuty synodalne) w wewnętrznych kwestiach Kościoła socrealizm.

Definicje jak socrealizm w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: