socynianie co to znaczy

Definicja SOCYNIANIE biografia. BRACIA POLSCY. Co znaczy Socynianie słownik

Co znaczy SOCYNIANIE

Czym jest SOCYNIANIE: BRACIA POLSCY

Słownik SEKULARYZACJA ZAKONU KRZYŻACKIEGO:
Historia przekształcenie w 1525 Prus Zakonnych w świeckie lenno ( Prusy Książęce) po przejściu ostatniego mistrza Zakonu Albrechta Hohenzollerna na luteranizm socynianie.
Słownik STRAŻ PRAW:
Historia KONSTYTUCJA 3 MAJA socynianie.
Słownik SOSNKOWSKI KAZIMIERZ:
Historia generał, polityk; od 1904 członek PPS, dowódca Organizacji Bojowej PPS; w 1908 współorganizator Związku Walki Czynnej; w l. 1914-1916 szef sztabu I Brygady Legionów Polskich; po kryzysie przysięgowym socynianie.
Słownik STRONNICTWO POSTĘPOWO-DEMOKRATYCZNE (SP-D):
Historia Stronnictwo liberalne; założone w 1905 w Królestwie Polskim; skupiało przedstawicieli burżuazji i inteligencji nie godzących się z programem i polityką endecji; w momencie rewolucji 1905-1907 głosiło socynianie.
Słownik SEJM DELEGACYJNY:
Historia 71-osobowej delegacji sejmu 1767; obradował w l. 1767/1768, a poseł carski Mikołaj Repnin zażądał na nim po zawiązaniu konfederacji w Słucku i Toruniu gwarancji dla nienaruszalności praw dla socynianie.

Definicje jak socynianie w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: