sokół co to znaczy

Co to jest SOKÓŁ biografia. Lwowie; od 1885 gniazda Sokoła zaczęły pojawiać się w zaborze pruskim

Co znaczy SOKÓŁ

Definicja SOKÓŁ: stowarzyszenia gimnastyczne; pierwsze powstało w 1867 we Lwowie; od 1885 gniazda "Sokoła" zaczęły pojawiać się w zaborze pruskim; od 1905 nielegalnie w Królestwie Polskim; politycznie powiązane z Narodową Demokracją; podnosiły poziom kultury fizycznej, prowadziły działalność wychowawczą, walczyły o odrodzenie narodowe; w Galicji przed wybuchem I wojny światowej organizowały szkolenia wojskowe; w 1919 organizacje z 3 zaborów połączyły się w Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"; w 1933 liczyło 90 tys. członków; istniało do 1939; działacze: J. Millert, J. Dobrzański, T. Żuliński; organ prasowy: "Przewodnik Gimnastyczny - Sokół".

Definicje jak SOKÓŁ w Słownik definicji S .