sokół co to znaczy

Definicja SOKÓŁ biografia. Lwowie; od 1885 gniazda Sokoła zaczęły pojawiać się w zaborze pruskim

Co znaczy SOKÓŁ

Czym jest SOKÓŁ: stowarzyszenia gimnastyczne; pierwsze powstało w 1867 we Lwowie; od 1885 gniazda "Sokoła" zaczęły pojawiać się w zaborze pruskim; od 1905 nielegalnie w Królestwie Polskim; politycznie powiązane z Narodową Demokracją; podnosiły poziom kultury fizycznej, prowadziły działalność wychowawczą, walczyły o odrodzenie narodowe; w Galicji przed wybuchem I wojny światowej organizowały szkolenia wojskowe; w 1919 organizacje z 3 zaborów połączyły się w Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"; w 1933 liczyło 90 tys. członków; istniało do 1939; działacze: J. Millert, J. Dobrzański, T. Żuliński; organ prasowy: "Przewodnik Gimnastyczny - Sokół".

Słownik SIEMOWIT:
Historia IX w. -) - syn Piasta i Rzepichy, pierwszy znany z imienia król Polan sokół.
Słownik SPRAWA POLSKA PODCZAS KONFERENCJI WIELKIEJ TRÓJKI:
Historia konferencji tak zwany Wielkiej Trójki, a więc szefów 3 ogromnych mocarstw koalicji antyhitlerowskiej: Stanów Zjednoczonych (F. D. Roosevelt, w Poczdamie H. Truman), ZSRR (J. Stalin) i W. Brytanii (W sokół.
Słownik SEJM ŚLˇSKI:
Historia jednoizbowy organ ustawodawczy utworzony w 1922 na podstawie ustawy konstytucyjnej (Statut Organiczny Województwa Śląskiego) Sejmu Ustawodawczego z 15 VII 1920, nadający woj. śląskiemu autonomię sokół.
Słownik SKAMANDER:
Historia która uformowała się w l. 1916-1919, wokół czasopisma Pro Arte et Studio i warszawskiej kawiarni Pod Pikadorem ; organem prasowym tej ekipy było czasopismo Skamander ; do założycieli zalicza się: J sokół.
Słownik SEJMY INKWIZYCYJNE:
Historia panowania Zygmunta III Wazy, na którym władca wspierając zwolenników kontrreformacji odrzucił prośby dysydentów o powstrzymanie wystąpień przeciwko protestantom, przywracając równocześnie prawo do sokół.

Definicje jak sokół w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: