solidarność co to znaczy

Definicja SOLIDARNOŚĆ biografia. centrala związkowa; ruch polityczny i socjalny wyrosły z protestów

Co znaczy SOLIDARNOŚĆ

Czym jest SOLIDARNOŚĆ: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"; centrala związkowa; ruch polityczny i socjalny wyrosły z protestów robotniczych od poł. lat osiemdziesiątych, a przede wszystkim ze strajków sierpniowych na Wybrzeżu w 1980; były to pierwsze w bloku wschodnim niezależne samorządne związki zawodowe, tymczasową władzę stanowiła Krajowa Komisja Porozumiewawcza na czele z L. Wałęsą; zarejestrowany 10 XI 1980; kolejne miesiące charakteryzują się licznymi konfliktami z władzą, prowokowanymi regularnie poprzez SB, na przykład w Bydgoszczy w III 1981; I Krajowy Zjazd Delegatów "Solidarności" odbył się w Gdańsku na przełomie IX/X 1981; rozwój "Solidarności" zahamowało wprowadzenie 13 XII 1981 stanu wojennego i powiązane z tym rozbicie struktur organizacyjnych i aresztowanie większości kierownictwa i kilku tys. aktywistów (oficjalne rozwiązanie IX 1982); podziemie "Solidarności", organizowało w l. 1982-1983 masowe demonstracje uliczne, rozbudowało mechanizm wydawania i kolportażu podziemnej prasy; rosnące nareszcie lat osiemdziesiątych trudności gospodarcze i przemiany w Związku Radzieckim ("pierestrojka") doprowadziły do ożywienia związku, fali strajków wiosną i latem 1988; na mocy zawartych porozumień przy Okrągłym Stole nastąpiła legalizacja związku; 4 VI 1989 odbyły się wybory parlamentarne zakończone sukcesem "Solidarności"; w kolejnych latach wyłoniły się z niej partie polityczne, które z czasem rozproszyły dotychczasowe poparcie socjalne; ostatni raz "Solidarność" jako ruch socjalny wystąpiła w całości w kampanii politycznej w czasie wyborów prezydenckich jesienią 1990, popierając L. Wałęsę.

Słownik SˇD SEJMOWY 1828:
Historia konstytucyjny Królestwa Polskiego pod przewodnictwem P. Bielińskiego; rozpatrywał sprawę działaczy Towarzystwa Patriotycznego oskarżonych o zbrodnię stanu; pod wpływem opinii publicznej wydał w miarę solidarność.
Słownik SPRAWA TORUŃSKA:
Historia KONTRREFORMACJA solidarność.
Słownik STUDZIANKI:
Historia WARECKO-MAGNUSZEWSKA OPERACJA solidarność.
Słownik SL "WOLNOŚĆ":
Historia STRONNICTWO LUDOWE WOLNOŚĆ solidarność.
Słownik SZCZECIN:
Historia rozejm - rozejm w 1570 w czasie wojny północnej (I); Polska i Litwa uzyskały część Inflant z Rygą i Parnawą solidarność.

Definicje jak solidarność w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: