walczˇca solidarność co to znaczy

Definicja SOLIDARNOŚĆ WALCZˇCA biografia. we Wrocławiu (1982); głosiła program niepodległościowy; w

Co znaczy SOLIDARNOŚĆ WALCZˇCA

Czym jest SOLIDARNOŚĆ WALCZˇCA: organizacja opozycyjna; powstała w okresie stanu wojennego we Wrocławiu (1982); głosiła program niepodległościowy; w 1990 przekształciła się w Partię Wolności; na czele K. Morawiecki.

Słownik SZARE SZEREGI:
Historia kryptonim ZHP; działalność organizacji rozciągała się na region całej okupowanej w czasie II wojny światowej Polski; współpracowano ściśle z Komendą Kluczową ZWZ/AK i Delegaturą Rządu na Państwo; na solidarność walczˇca.
Słownik SADYK PASZA:
Historia zobacz CZAJKOWSKI MICHAŁ solidarność walczˇca.
Słownik SPYTEK Z MELSZTYNA:
Historia około 1398-1439) - lider husytyzmu polskiego; w 1439 stanął na czele konfederacji korczyńskiej; zginął w bitwie pod Grotnikami solidarność walczˇca.
Słownik SARMACKA KULTURA:
Historia uznawanych za przodków szlachty Sarmatów; Styl życia i moment w dziejach kultury polskiej epoki baroku; charakteryzowała się z jednej strony cechami pozytywnymi, ziemiańsko-patriarchalnym stylem solidarność walczˇca.
Słownik SZSP:
Historia zobacz SOCJALISTYCZNY ZWIˇZEK STUDENTÓW POLSKICH solidarność walczˇca.

Definicje jak solidarność walczˇca w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: