sołtys co to znaczy

Definicja SOŁTYS biografia. lokowanej na prawie niemieckim; regularnie był to zasadźca

Co znaczy SOŁTYS

Czym jest SOŁTYS: (z niemieckiego Schultheiss) - osoba stojąca na czele wsi lokowanej na prawie niemieckim; regularnie był to zasadźca; przewodniczył sądowi wiejskiemu - ławie sądowej (pobierał 1/3 opłat sądowych), pobierał czynsze (1/6 stanowiła jego dochód), miał prawo do posiadania co 6 łanu osadzonego we wsi (w trudnych warunkach terenowych co 3 łanu); regularnie monopol na prowadzenia młyna, karczmy, jatek i warsztatów rzemieślniczych; zobowiązany był do służby wojskowej; w przywileju wareckim ( przywileje szlacheckie) w 1423 szlachta dostała prawo do przymusowego wykupu sołectw; mechanizm ten trwał do końca XVI w.

Słownik SZANIEC:
Historia ZWIˇZEK JASZCZURCZY sołtys.
Słownik SENIOR:
Historia PRINCEPS sołtys.
Słownik STRAJKI CHŁOPSKIE:
Historia strajki w Galicji nastąpiły w l. 1902-1903 jako forma walki o zmianę kurialnego mechanizmu wyborczego; 1905-1907 strajki robotników rolnych i chłopów w Królestwie Polskim i Galicji domagających się sołtys.
Słownik SKARB KRÓLEWSKI:
Historia wprowadzenia wojska zaciężnego w XV w. podzielono etapowo skarb na nadworny i pospolity; od 1632 do skarbu nadwornego dozorowanego poprzez podskarbiego nadwornego należały dochody z: mennicy, żup sołtys.
Słownik SŁUŻBA ZWYCIĘSTWU POLSKI:
Historia organizacja polityczno-wojskowa; powstała w Warszawie 27 IX 1939, inicjatorem był gen. M. Karaszewicz-Tokarzewski; szefem sztabu był płk S. Rowecki, a komisarzem cywilnym M. Niedziałkowski; wzorowana sołtys.

Definicje jak sołtys w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: