sołtys co to znaczy

Co to jest SOŁTYS biografia. lokowanej na prawie niemieckim; regularnie był to zasadźca

Co znaczy SOŁTYS

Definicja SOŁTYS: (z niemieckiego Schultheiss) - osoba stojąca na czele wsi lokowanej na prawie niemieckim; regularnie był to zasadźca; przewodniczył sądowi wiejskiemu - ławie sądowej (pobierał 1/3 opłat sądowych), pobierał czynsze (1/6 stanowiła jego dochód), miał prawo do posiadania co 6 łanu osadzonego we wsi (w trudnych warunkach terenowych co 3 łanu); regularnie monopol na prowadzenia młyna, karczmy, jatek i warsztatów rzemieślniczych; zobowiązany był do służby wojskowej; w przywileju wareckim ( przywileje szlacheckie) w 1423 szlachta dostała prawo do przymusowego wykupu sołectw; mechanizm ten trwał do końca XVI w.

Definicje jak SOŁTYS w Słownik definicji S .