stanław sosabowski co to znaczy

Definicja SOSABOWSKI STANISŁAW biografia. od 1918 w WP, min. w l. 1929-1937 wykładowca Wyższej

Co znaczy SOSABOWSKI STANISŁAW

Czym jest SOSABOWSKI STANISŁAW: (1892-1967), generał; w l. 1914-1918 w armii austriackiej; od 1918 w WP, min. w l. 1929-1937 wykładowca Wyższej Szkoły Wojennej; w kampanii wrześniowej dowódca 21 Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy"; w 1940 dowódca 1 Dywizji, później 4 Dywizji Piechoty we Francji ( PSZ na Zachodzie); organizator i dowódca (do XII 1944) 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, która walczyła w IX 1944 pod Arnhem; w l. 1944-1947 inspektor w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia; pozostał na uchodźstwie.

Słownik SZEPTYCKI ROMAN:
Historia hrabia, metropolita Kościoła greckokatolickiego, oficer austriacki; po wstąpieniu do zakonu bazylianów przyjął imię Andrzej; od 1900 arcybiskup lwowski i halicki; poseł i wicemarszałek Sejmu sosabowski stanisław.
Słownik SOCJALDEMOKRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO I LITWY (SDKP:
Historia powstała w VIII 1893 jako Socjaldemokracja Królestwa Polskiego; utworzona poprzez działaczy II Proletariatu i ZRP niezadowolonych z niepodległościowego programu PPS; odrzucała hasło niepodległości sosabowski stanisław.
Słownik SˇD SEJMOWY 1828:
Historia konstytucyjny Królestwa Polskiego pod przewodnictwem P. Bielińskiego; rozpatrywał sprawę działaczy Towarzystwa Patriotycznego oskarżonych o zbrodnię stanu; pod wpływem opinii publicznej wydał w miarę sosabowski stanisław.
Słownik STATUT ŁASKIEGO:
Historia Królestwa Polskiego zebrany około 1506 na polecenie kanclerza koronnego Jana Łaskiego; miał charakter oficjalnego statutu norm prawnych po jego zatwierdzeniu poprzez Aleksandra Jagiellończyka sosabowski stanisław.
Słownik ŚWIĘTOCHOWSKI ALEKSANDER:
Historia teoretyk pozytywizmu; w 1881 współzałożyciel Kasy im. J. Mianowskiego; redaktor Prawdy 1881-1907; jeden z przywódców SP-D; autor między innymi programowych artykułów pozytywizmu warszawskiego My i sosabowski stanisław.

Definicje jak sosabowski stanisław w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: