kazimierz sosnkowski co to znaczy

Definicja SOSNKOWSKI KAZIMIERZ biografia. dowódca Organizacji Bojowej PPS; w 1908 współorganizator

Co znaczy SOSNKOWSKI KAZIMIERZ

Czym jest SOSNKOWSKI KAZIMIERZ: (1885-1969) - generał, polityk; od 1904 członek PPS, dowódca Organizacji Bojowej PPS; w 1908 współorganizator Związku Walki Czynnej; w l. 1914-1916 szef sztabu I Brygady Legionów Polskich; po kryzysie przysięgowym internowany w Magdeburgu; w 1920 członek Porady Obrony Państwa i dowódca Armii Odwodowej; 1919-1924 wiceminister i minister spraw wojskowych; 1927-1939 inspektor armii; w kampanii wrześniowej dowódca Frontu Południowego; na emigracji we Francji komendant ZWZ i przewodniczący Komitetu Ministrów do spraw Państwie; jako przeciwnik układu Sikorski-Majski ustąpił z rządu emigracyjnego; 8 VII 1943-30 IX 1944 naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie; po wojnie działacz emigracyjny w Kanadzie.

Słownik SEKCJE KÓŁ MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ CENTRALNEGO ZWIˇZKU:
Historia zobacz CENTRALNY ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ sosnkowski kazimierz.
Słownik SZLACHTA ZAGRODOWA:
Historia SZLACHTA sosnkowski kazimierz.
Słownik SZARYTKI:
Historia ZAKONY sosnkowski kazimierz.
Słownik SEJMIK:
Historia danej ziemi, albo prowincji; z racji na kryterium terytorialne wyróżniamy sejmiki: ziemskie, wojewódzkie, generalne (tak zwany generały: pruski i mazowiecki) i prowincjonalne (małopolski i sosnkowski kazimierz.
Słownik SESJA NIEMA:
Historia GRODNO sosnkowski kazimierz.

Definicje jak sosnkowski kazimierz w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: