co to znaczy

Definicja SPA biografia. w kwestii ich zobowiązań gospodarczych i wzajemnych stosunków; przybył na

Co znaczy SPA

Czym jest SPA: konferencja 1920 - 5-16 VII 1920 krajów Ententy z Niemcami w kwestii ich zobowiązań gospodarczych i wzajemnych stosunków; przybył na nią premier W. Grabski w celu uzyskania pomocy w wojnie z sowiecką Rosją; w zamian za obietnice pośrednictwa brytyjskiego 10 VII zgodził się między innymi na zawarcie rozejmu i wycofanie wojsk polskich na linię Curzona (władze radzieckie odrzuciły pośrednictwo brytyjskie), ponadto zgodził się na zmianę granicy z Litwą, uszczuplenie praw Polski w Wolnym Mieście Gdańsku i uznanie granicy polsko-czechosłowackiej na Olzie ( Zaolzie).

Słownik SOKÓŁ:
Historia gimnastyczne; pierwsze powstało w 1867 we Lwowie; od 1885 gniazda Sokoła zaczęły pojawiać się w zaborze pruskim; od 1905 nielegalnie w Królestwie Polskim; politycznie powiązane z Narodową Demokracją spa.
Słownik SZCZECIN:
Historia rozejm - rozejm w 1570 w czasie wojny północnej (I); Polska i Litwa uzyskały część Inflant z Rygą i Parnawą spa.
Słownik STOLNIK:
Historia pierwotnie odpowiadał za stół władcy; od XVI w. honorowy urzędnik ziemski spa.
Słownik ŚWIATOWID:
Historia POGAŃSTWO spa.
Słownik SALOMEA:
Historia hrabiego Bergu, od 1115 żona Bolesława Krzywoustego, matka młodszych Bolesławowiczów ( Bolesława Kędzierzawego, Mieszka Starego, Henryka Sandomierskiego i Kazimierza Sprawiedliwego); odgrywała spa.

Definicje jak spa w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: