spz co to znaczy

Definicja SPISZ biografia. dolinie Popradu; oddana w 1108 Węgrom jako posag Judyty, córki Bolesława

Co znaczy SPISZ

Czym jest SPISZ: - historyczna kraina na południowych stokach Karpat, w dolinie Popradu; oddana w 1108 Węgrom jako posag Judyty, córki Bolesława Krzywoustego; w części wróciła do Polski w 1412 jako zastaw pożyczki udzielonej Zygmuntowi Luksemburskiemu; na tym obszarze utworzono starostwo spiskie, wchodzące do 1769 w skład Królestwa Polskiego; przyłączone do Austrii jeszcze przed podpisaniem konwencji rozbiorowej w 1772; po I wojnie światowej teren sporny pomiędzy Polską i Czechosłowacją ( plebiscyty na ziemiach polskich); w VII 1920 pn.-zach. skrawek Spiszu i Orawy przyznano Polsce.

Słownik STOWARZYSZENIE PAX:
Historia grupująca inteligencję katolicką uznającą potrzebę współpracy z władzami komunistycznymi; powstała z inicjatywy B. Piaseckiego w 1945 wokół tygodnika Dziś i Jutro ; w 1952 zarejestrowana jako spisz.
Słownik STAN WOJENNY W PRL:
Historia na mocy Dekretu Porady Państwa w nocy z 12 na 13 XII 1981; w państwie pełnię władzy przejęła Wojskowa Porada Ocalenia Narodowego (WRON), na której czele stał gen. W. Jaruzelski; w przygotowanych spisz.
Słownik SDP:
Historia zobacz STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH spisz.
Słownik SOKÓŁ:
Historia gimnastyczne; pierwsze powstało w 1867 we Lwowie; od 1885 gniazda Sokoła zaczęły pojawiać się w zaborze pruskim; od 1905 nielegalnie w Królestwie Polskim; politycznie powiązane z Narodową Demokracją spisz.
Słownik SZKOŁA RYCERSKA:
Historia poprzez Stanisława Augusta Poniatowskiego dla młodzieży szlacheckiej w celu kształcenia oficerów; komendantem szkoły został Adam Kazimierz Czartoryski; 3-letnia nauka miała przygotowywać nie tylko spisz.

Definicje jak spisz w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: